Grønn næringsutvikling

Viken fylkeskommunes mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn.

Gjennom samarbeid i nettverk, samt bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal fylkeskommunen være en støttespiller og et verktøy.

Ikke minst er det viktig å dele de mulighetene klimaendringene representerer gjennom utvikling av nye varer og tjenester samt nyetableringer.

Viken fylkeskommune ønsker å gå i front for å finne klimavennlige løsninger som sikrer grønn næringsutvikling. Dette for å sikre et bærekraftig samfunn. Resultatene skaper vi i fellesskap.