Innkjøp av klimaløsninger

Viken fylkeskommune tilbyr gratis bistand til kommuner i Østfold og Vestfold med klimaråd i planlegging og gjennomføring av offentlige anskaffelser. Fokuset er på kjøretøy, maskiner og rammeavtaler med mye transport.

Formålet er mest mulig fossilfri transport med kjøretøy på elektrisitet, hydrogen og biogass. Prosjektet promoterer ikke dieseldrevne kjøretøy på biodiesel. I tillegg er det viktig å samle erfaringer og spre kunnskap som kommuner og andre kan dra nytte av.

Vår erfaring er at det avgjørende å ha tid og ressurser til forarbeid for å finne gode klimaløsninger som er tilpasset hvert enkelt innkjøp. Vi bistår derfor med det som trengs for å realisere gode klimainnkjøp, som for eksempel bidra med kunnskap om fossilfrie kjøretøy og maskiner, gjøre behovskartlegginger, bidra med leverandørdialog og utarbeidelse av krav og kriterier til anbud.

For øyeblikket bistår prosjektet blant annet i kjøretøyinnkjøp i Østfold fylkeskommune, taxianbud i Fredrikstad kommune, ny renovasjonsavtale i nye Viken fylkeskommune og flere anskaffelser står for tur.

Tilbudet er pr nå gratis for kommuner i Østfold og Vestfold, men vil bli utvidet til å gjelde hele Viken.

Se aktuelle prosjekter hos Klima Østfold.

Webinar 22/1-2020:

Viken fylkeskommune ønsker å søke Klimasatsstøtte til et prosjekt for å gi klimarådgivning i innkjøp i kommunene i Viken og i fylkeskommunen, med søknadsfrist 15. februar 2020. Estimert oppstart er november 2020.

I den forbindelse gjennomførte vi et webinar for Viken kommuner om temaet 22. januar. Se opptak av sendingen nedenfor.

 

Last ned presentasjoner:

Til toppen