Interreg

Internasjonale prosjekter og nettverk

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert i 1990 for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som var delt av nasjonale grenser. Norge har vært med siden 1996, og deltar i 11 forskjellige programmer.

Viken fylkeskommune deltar aktivt inn i Interreg-programmene Interreg Sverige-Norge, Interreg ØKS, Interreg North Sea Region og Interreg Coben.

Les mer om Interreg her.