Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy

Stor satsing på fossilfrie maskiner og kjøretøy i Viken, Vestfold og Telemark og Oslo.

Klikk for stort bilde Martin Norderhaug Prosjektet Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy ble startet av Østfold fylkeskommune i januar 2017, og er delfinansiert med midler fra Klimasats og Interreg.

Prosjektområdet dekker alle kommuner i Viken fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Oslo kommune. I tillegg samarbeider prosjektet med entreprenører og bedrifter i prosjektområdet.

Prosjektet kjøper og leier inn aktuelle maskiner og låner deretter disse ut kostnadsfritt til interesserte brukere over en kort periode. På denne måten vil man få en mulighet til å vurdere om maskinene duger til arbeidsoppgavene før man går til innkjøp av tilsvarende.

Ønsker kommuner å anskaffe utstyr, men ikke helt ut tør å gjøre satsingen på fossilfritt utstyr fordi kostnadene er høye? Kommuner som ønsker uttesting før beslutning, kan få låne i 2-4 uker uten omkostninger av prosjektet.

Maskinene vil bli fraktet ut til aktuelle brukere etter hvert som de blir leid inn, og i henhold til en kalenderplan som settes opp etter hvert som ønskene kommer. Hva som kreves av elektriske kontakter og kapasitet for lading avklares før utkjøring av maskinene, alt etter hvilke typer som er aktuelle.

Kortfattet er hensikten å bistå virksomheter med å sette fokus på fossilfrie maskiner og bistå med utlån av maskiner til kommuner og bedrifter som er i vurdering/ anskaffelsesfasen av slikt utstyr.

Fossilfrie maskiner i dette prosjektet er maskiner som drives av El., biogass eller hydrogen. 

Les mer om våre maskiner her:

Våre fossilfrie maskiner

 

Se utvalgte videoer fra prosjektet:

Med støtte fra:

Klikk for stort bilde 

Til toppen