Skal du søke midler fra Oslo kommunes og Viken fylkeskommunes fondssamarbeid om film, bør du være oppmerksom på at søknadsfristen 15. mars nærmer seg.

Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i hovedstadsområdet på mange tiår. Oslo kommune og Viken fylkeskommune inviterer nå kunstnere til å delta i en åpen prekvalifisering om å utforme kunsten på Fornebubanens seks stasjoner.


 

9. februar ble det nest siste i rekken av innspillsmøter om spillemiddelordningen for idrettsanlegg gjennomført. Det er kultur- og likestillingsdepartementet som har tatt initiativ til, og gjennomføringen, av møtene.

Nå er en rekke tildelinger på kulturfeltet klare. Se hvem som har fått støtte

I siste halvdel av 2022 hadde Kulturdråpen et musikk- og skrivekurs for innsatte i Indre Østfold fengsel. Hver mandag i 10 uker fikk de møte musikerne André Hadland og Jonathan Castro for kontinuerlig arbeid med musikk og tekst. Målet var å skape en positiv endring for en gruppe unge innsatte i et høysikkerhetsfengsel. 

Viken fylkeskommune lanserte i juni 2022 en tilskuddsordning som skal bidra til å øke deltakelsen, medvirkningen og egenorganisert kulturaktivitet blant unge i Viken. Her kan du lese mer om hvilke prosjekter som har fått tilskudd. 
 

 

For første gang har det blitt lyst ut midler som en engangsordning, til bibliotekutvikling i Viken. Hensikten er å stimulere folkebibliotekene til å nå ett eller flere mål i Temastrategi for bibliotekutvikling 2022-2025.
 

 

Torsdag 8. desember lanseres håndboka «Lesesørvis til barn» i regi av blant andre Viken fylkesbibliotek. Hensikten med boka er å gi folke- og skolebibliotekarer et felles verktøy for å skape leselyst. Du kan følge lanseringen på nett.

Alexander Krohg Plur vant Viken fylkeskommunes Fylkeskulturpris for 2021, og får med seg en sjekk på 50 000 kroner i premie.

Til alle film- og dokumentarprodusenter mellom 26 og 33 år: PROD + er et søkbart tilskudd på inntil kr 75 000 som kan brukes til å utvikle deg selv eller ditt eget selskap. Det er Mediefabrikken som står bak.

 

Til toppen