Publikum på konsert sett bakfra mot scenen

Som en del av ung kultur-satsingen i Temastrategi for kunst og kultur lanseres nå en tilskuddspakke som styrker ung deltakelse og medvirkning. 

 

Kommunenettverket for Den kulturelle spaserstokken i Viken gjennomførte sin første fysiske samling i Drammen 1. og 2. juni, etter kun å ha møttes digitalt under pandemien.  

Plakat med glad ungdom. Påskrift: Last ned Bizzy – appen som gir rabatterte billetter på festivalsommeren!

Eventappen Bizzy har rabatter på festivaler i hele Viken for deg mellom 18 og 21 år!   

Løper i startblokk

Fylkesrådet har besluttet å doble antallet idrettsstipender for 2022, siden det ikke ble delt ut noen idrettsstipender i fjor, på grunn av pandemien.

Mikrofon

Listen over hvem som har fått støtte er nå klar
 

Collage med fire jenter og to gutter

Seks unge kulturtalenter skal i 2022 hospitere på forskjellige kulturinstitusjoner i Viken. Målet er å spore dem til å følge drømmene, og leve av dem.

 

Bilde av Håkon Kornstad spiller saksofon

Fylkestinget har vedtatt temastrategi for bibliotekutvikling og temastrategi for kunst og kultur, som skal være gjeldende fra 2022 til 2025.
 

Bilde av et mikrofonstativ

Hvem som får støtte til kunst- og kulturprosjekter for første halvår 2022 fra Viken fylkeskommune er nå klart.
 

– Vi må passe på at ubehaget og berøringsangsten ikke skremmer oss til stillhet, sier Tonje Kristensen.
 

Er det mulig å skrive en historie på bare seks ord?

Til toppen