Bilde av vinner

Allerede nå er det klart hvem som får prisene og stipendene.

Artist på Scenen

Rapperen ADIZ (Adrian Bjørge-Nilsen) fra Moss vant årets Imagine Norway og sikret seg plass i den internasjonale finalen i Brussel i september.

Bilde fra en konsert i Bærum kulturhus

Fylkeskommunen ga nesten 100 millioner kroner i tilskudd til kunst og kultur i Viken i koronaåret 2020.

Illustrasjon av folk i bevegelse

Viken fylkesting har vedtatt at det skal utvikles tre egne temastrategier for rådsområdet kultur og mangfold, og inviterer til en god og bred medvirkningsprosess, når den starter opp i april. 
 

Bilde av en mobiltelefon

Koronapandemien ga et kraftig fall i besøkstallene ved folkebibliotekene i Viken i fjor. Men med «takeaway-tjenester» har bibliotekene likevel klart å opprettholde et høyt nivå på utlån, spesielt for e-bøker og e-lydbøker.
 

ungdommer rundt datamaskiner

– Egenskapene som barn og unge utvikler gjennom spilling, og de relasjonene de utvikler, er vel så viktige og virkelige som i den fysiske verden, sier fylkesvaraordfører Kathy Lie (SV).
 

Publikum i en sal

– Svært gledelig, og over all forventing, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen, om interessen for Vikens stipender og kulturpris.

Portrett av en kunstner

Javier Barrios vant konkurransen med en serie lysboksmalerier til et kunstprosjekt ved Halden videregående skole.

Viken fylkeskommune deler ut Utviklingsstipend kultur, Årets fylkeskunstner 2021 og Viken fylkeskulturpris 2020. Frist for forslag til fylkeskulturpris og søknadsfrister for stipendene er 1. februar.

Viken fylkeskommune setter av 120 000 kr til å utvide kapasiteten ved Akershus bygningsvernsenters rådgivningstjeneste, slik at også eiere av verneverdige bygninger og anlegg i tidligere Østfold får et tilbud.
 

Til toppen