-Jeg er glad for at vi nå kan komme med smittefrie kulturelle hjemmebesøk til elevene våre i en tid der det er lett å miste både motet og kontakten med de vi ellers omgås, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Camilla Eidsvold.

- Alle bibliotek i Viken har nå stengt dørene for publikum. Det er usikkert hvor lenge denne situasjonen kommer til å vare, men i verste fall kan den strekke seg langt fram i tid. Det er uheldig av flere årsaker. Bibliotekene er viktige møteplasser i lokalsamfunnet og bibliotekets kjerneoppgaver knyttet til formidling og utlån av fysisk litteratur vil stilles i bero, sier fylkesråd for kultur og mangfold Camilla Sørensen Eidsvold i Viken fylkeskommune.

  

Viken fylkeskommune kommer ikke til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlyst, som følge av anbefalinger gitt fra myndighetene knyttet til håndtering av situasjonen rundt koronaviruset. 

coronavirus

Alle UKM fylkesfestivaler i Viken avlyses grunnet smitteforebyggende tiltak i relasjon til koronaviruset.

 

coronavirus

Oppdatert 19.03: Den kulturelle skolesekken Viken har vedtatt å avlyse alle turnéer i fylkeskommunal regi fra og med 12. mars. Avlysningsperioden er nå utvidet til å vare til og med 30. april (var opprinnelig frem til påske). Utøvere får dekket sine avtalte honorar i denne perioden. 

Grace Bullen og Henrik Larsen fikk sponsoravtale med fylkeskommunen i fjor. Her under utdelingen med Andreas Lervik fra Arbeidepartiet og Frps Ole Johan Lakselv .

Enkeltutøvere som er blant verdens beste i sin idrett og fra Østfold, kan søke om en sponsoravtale med fylkeskommunen med inntil kr. 100.000. To utøvere per år kan få avtalen. Søknadsfristen er 3. april 2020.

Frivillige organisasjoner i Akershus kan søke om penger til å arrangere tiltak for utviklingshemmede, med særlig vekt på barn og unge. Søknadsfristen er 31. mars 2020. 

Viken fylkeskommunen inviterer billedkunstnere og kunsthåndverkere til åpen prekvalifisering til kunstprosjekt ved Halden videregående skole. Frist for innsendelse er 29. mars 2020.

Viken fylkeskommune lyser ut oppdrag som kunstkonsulent ved Eikeli videregående skole. Søknadsfristen er 8. mars.

Til toppen