14 festivaler i tidligere Akershus får støtte

Viken fylkeskommune har tildelt tilskudd til festivaler i tidligere Akershus for 2020. I alt får 14 festivaler tilskudd: 8 musikkfestivaler, 1 film, 1 scenekunst, 2 visuell kunst og 2 tverrestetisk profil. Det er også fordelt stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid.
Jenter foran scenen på festival - Klikk for stort bilde14 festivaler i Viken fikk tilskudd Viken fylkeskommune

Tilskuddordningen Tilskudd til festivaler og festivaltiltak i Akershus hadde søknadsfrist 15. februar. 

Det kom inn i alt 37 søknader; 18 søknader innen musikk, 3 film, 1 litteratur, 2 scenekunst, 4 visuell kunst og 9 med tverestetisk profil. Med bakgrunn i antall søknader innen de ulike uttrykkene er denne tildelingen representativ med hensyn til fordeling mellom kunstneriske uttrykk og størrelsen på tildelingene mellom de ulike festivalene.  

Nye festivaler

Rammen i budsjettet for 2020 er det avsatt til kr. 1 000 000 og det er avsatt kr 520 000 av de regionale utviklingsmidlene for å kunne imøtekomme flere gode søknader fra nye festivaler i Viken. Innen søknadsfristen 15.februar kom det inn 37 søknader med en søknadsramme på kroner 5 238.000, -. 

De som fikk støtte i 2020 er:

 1. Nesodden Jazzfestival - www.nesoddjazz.no
 2. Lillestrøm storbandfestival - www.storbandfestival.no
 3. Landart-festival Gjerdrum - www.gjerdrum.kommune.no/kultur-og-fritid/kultur-og-fritid/landart
 4. Kadetten i Sandvika - www.kadetten.no
 5. Hvitsten Salong - www.hvitstensalong.com
 6. Hvalstrandfestivalen Asker - no.etour.com/hvalstrandfestivalen
 7. Hellbotn Metallfest Kolbotn - hellbotn.com
 8. Global Gathering Jessheim
 9. Gitarer ved fjorden Drøbak - gitarervedfjorden.no
 10. Drøbakfestivalen - www.drobakfestivalen.no
 11. Cirkus Xanti Sandvika - https://cirkusxanti.no
 12. Bollywood-festivalen Lørenskog og Lillestrøm - www.bollywoodfest.com
 13. Asker kammermusikkfestival - https://askerkammermusikkfestival.no

Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid

Gjennom ordningen Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Akershus gir fylkeskommunen støtte til forberedende prosjekter innen internasjonalt kulturarbeid. For 2020 kom det inn i alt 9 søknader. Sju søkere fikk tilskudd tre av disse arbeider med søknader til Kreativt Europa, tre søknader til EØS midlene og en til Nordisk kulturfond.   

Rammen for stimuleringsordningen var opprinnelig kr 200 000. I tillegg er det avsatt 180 000 kr fra posten regionale utviklingsmidler, for på denne måten å gi sentrale aktører i Vikens kulturliv mulighet for å bidra inn i internasjonalt kulturarbeid.

 1. Xenofobia – Internasjonalt kultursenter Ås – Kreativt Europa
 2. Nordisk musikksamarbeid – kulturskolen i Ås – Nordisk kulturfond
 3. Sånafest – EØS midlene
 4. Music Moves Europe – Kreativt Europa
 5. Bærum kulturhus – Large Scale Project med sju partnere – Kreativt Europa
 6. Hvitsten salong – EØS midlene
 7. Cirkus Xanti – EØS midlene

 

Selv om Akershus nå er en del av Viken, er en del av tilskuddordningene videreført, ettersom gjeldende planverk ikke er videreført enda. Det gis også støtte til festivaler i tidligere buskerud og østfold. Se alle tilskudd til kultur her.

Til toppen