Viken fylkeskommune setter av 120 000 kr til å utvide kapasiteten ved Akershus bygningsvernsenters rådgivningstjeneste, slik at også eiere av verneverdige bygninger og anlegg i tidligere Østfold får et tilbud.
 

ungdommer rundt datamaskiner

Det er åpnet et regionalt ressurssenteret for e–sport og datakultur i underetasjen på Sarpsborg scene. 

Illustrasjonsbilde av bygget

21. januar ble vinnerprosjektet i arkitektkonkurransen for nytt verkstedbygg ved Follo museum offentliggjort. 

Publikum i en sal

Nå kan du søke om tilskudd til festivaler i Viken, kunst og kulturprosjekter og stimuleringsmidler til internasjonalt arbeid.  

 

Fylkesbiblioteket i Viken har, sammen med landets øvrige fylkesbibliotek, fått tre millioner kroner fra Nasjonalbiblioteket til gjennomføring av et kompetanseløft for de bibliotekansatte ved folkebibliotekene.

Viken fylkeskommune ønsker å bidra til å bedre tilgjengeligheten i friluftsområder for personer med nedsatt funksjonsevne, og har tildelt 2 millioner kroner til 17 forskjellige tiltak rundt om i fylket.

Lyskunst

– Kunst i offentlig rom kan være med på å lyse opp hverdagen og kurere noe av brakkesyken som mange begynner å føle på i disse dager.

Opera på Fredriksten festning

Opera Østfolds styre har etter nøye vurderinger av koronasituasjonen vedtatt å flytte den planlagte utendørsproduksjonen i 2021 «Den flyvende hollender» av Richard Wagner til juni 2022.
  

Under nettverkssamlingen for språkkaféer 2. november roste Viken fylkeskommune og Oslo kommune språkkaféene, og framhevet dem som en av de viktigste kunnskapsarenaer og møteplasser vi har.

24. oktober ble første ordinære kretsting i Viken idrettskrets satt. Idrettskretsen er Norges største og består av de tidligere idrettskretsene i Buskerud, Akershus og Østfold, og skal jobbe for å skape idrettsglede for Vikens 1,2 millioner innbyggere.

Til toppen