Jenter foran scenen på festival

Viken fylkeskommune har tildelt tilskudd til festivaler i tidligere Akershus for 2020. I alt får 14 festivaler tilskudd: 8 musikkfestivaler, 1 film, 1 scenekunst, 2 visuell kunst og 2 tverrestetisk profil. Det er også fordelt stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid.

10 fylkeskommuner står samlet om at en ny integreringslov må sikre fylkeskommunene et tydeligere og mer helhetlig ansvar for integrering i Norge. Camilla Sørensen Eidsvold, fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune, deltok vegne av fylkeskommunene i høring 18. mai i kommunal- og forvaltningskomiteen om forslaget til ny integreringslov. 

Portrett av Linn

 UKM Østfold har sammen med Linn Isabel Eielsen laget et digitalt tegneseriekurs.

Kuunstgalleri, billedkunst

Kulturbransjen er hardt rammet av koronakrisen. Mange kunstgallerier er midlertidig stengt. Noen er åpne med smitteverntiltak. Men flere har fått alternative, digitale løsninger på plass.
 

 

 

To kvinner ser på kunstbilder som henger på veggen

For å hjelpe kulturlivet i Viken ber Viken fylkeskommune regjeringen og Stortinget om midler til tiltakspakker som fylkeskommunen selv kan utforme. - Fylkeskommunen er nærmere aktørene og kan derfor raskt lage ordninger som treffer, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Camilla Sørensen Eidsvold.

Fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune, Camilla Eidsvold, etterlyser nasjonale retningslinjer for å ivareta smittevernhensynet til både bibliotekets besøkende og ansatte.

Mediefabrikken åpner kortfilmarkivet og flytter aktivitetene til digitale plattformer

 

- Jeg er sterkt uenig med Kulturdepartementets beslutning at spillemidler til Den kulturelle skolesekken ikke skal benyttes til å honorere utøvere for avlyste arrangementer etter 1. mai, sier Camilla Sørensen Eidsvold, fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune.
    
 

-Jeg har stor forståelse for de vurderinger og konklusjoner som ligger til grunn for at styret for Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival har besluttet å avlyse årets festivalarrangement, sier Roger Ryberg, fylkesordfører i Viken fylkeskommune. Fylkeskommunen lover å ikke trekke tilbake tilskudd som brukes til utgifter festivalen nå får selv om den avlyses. 

Fredrikstad bibliotek med lastesykkel

Bibliotekenes dører er stengt, men det betyr ikke at bibliotekene er stengt. Bibliotekene i Viken har åpnet sine digitale kanaler med mange tilbud til publikum.

Til toppen