Fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune, Camilla Eidsvold, etterlyser nasjonale retningslinjer for å ivareta smittevernhensynet til både bibliotekets besøkende og ansatte.

Mediefabrikken åpner kortfilmarkivet og flytter aktivitetene til digitale plattformer

 

- Jeg er sterkt uenig med Kulturdepartementets beslutning at spillemidler til Den kulturelle skolesekken ikke skal benyttes til å honorere utøvere for avlyste arrangementer etter 1. mai, sier Camilla Sørensen Eidsvold, fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune.
    
 

-Jeg har stor forståelse for de vurderinger og konklusjoner som ligger til grunn for at styret for Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival har besluttet å avlyse årets festivalarrangement, sier Roger Ryberg, fylkesordfører i Viken fylkeskommune. Fylkeskommunen lover å ikke trekke tilbake tilskudd som brukes til utgifter festivalen nå får selv om den avlyses. 

Fredrikstad bibliotek med lastesykkel

Bibliotekenes dører er stengt, men det betyr ikke at bibliotekene er stengt. Bibliotekene i Viken har åpnet sine digitale kanaler med mange tilbud til publikum.

Liten gutt ser på forfatter som leser høyt på PC

-Jeg er glad for at vi nå kan komme med smittefrie kulturelle hjemmebesøk til elevene våre i en tid der det er lett å miste både motet og kontakten med de vi ellers omgås, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Camilla Eidsvold.

- Alle bibliotek i Viken har nå stengt dørene for publikum. Det er usikkert hvor lenge denne situasjonen kommer til å vare, men i verste fall kan den strekke seg langt fram i tid. Det er uheldig av flere årsaker. Bibliotekene er viktige møteplasser i lokalsamfunnet og bibliotekets kjerneoppgaver knyttet til formidling og utlån av fysisk litteratur vil stilles i bero, sier fylkesråd for kultur og mangfold Camilla Sørensen Eidsvold i Viken fylkeskommune.

  

Viken fylkeskommune kommer ikke til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlyst, som følge av anbefalinger gitt fra myndighetene knyttet til håndtering av situasjonen rundt koronaviruset. 

coronavirus

Alle UKM fylkesfestivaler i Viken avlyses grunnet smitteforebyggende tiltak i relasjon til koronaviruset.

 

coronavirus

Oppdatert 19.03: Den kulturelle skolesekken Viken har vedtatt å avlyse alle turnéer i fylkeskommunal regi fra og med 12. mars. Avlysningsperioden er nå utvidet til å vare til og med 30. april (var opprinnelig frem til påske). Utøvere får dekket sine avtalte honorar i denne perioden. 

Til toppen