Åpen prekvalifisering: Kunstprosjekt ved Kongsberg vgs

Viken fylkeskommune inviterer til åpen prekvalifisering for utøvende profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere for kunstprosjekt ved Kongsberg videregående skole. Prosjektet er et tilbygg til eksisterende bygningsmasse i sentrum av Kongsberg, langs Numedalslågen.
 

Det er avsatt 2,2 millioner kroner til kunstprosjekter inkludert honorar til kunstnere, produksjonskostnader og montering. Kunstutvalget ønsker å satse på flere ulike kunstprosjekt inne i bygget.

Billedkunstnere og kunsthåndverkere er velkomne til å melde interesse med frist 15 mai. Vi ønsker å høre fra kunstnere som jobber med ulike uttrykk, teknikker og formater, - både etablerte kunstnere og kunstnere i etableringsfasen.

Om skolen:

 • Kongsberg videregående skole har virksomheten fordelt på flere bygg og lokasjoner i og rundt Kongsberg by. Skolen har et bredt utdanningstilbud med både studieforberedende fag og flere ulike yrkesfag.
 • Skolen skal utvides for å ivareta framtidig vekst, gjennom et nybygg på Flåtaløkka og ved å innplassere flere klasser gjennom ombygging av det eksisterende bygget Tinius Olsen. Utvidelsen av skolen vil være dimensjonert for over 1500 elevplasser og opp til 300 elever i voksenopplæring. Det er et mål å samle utdanningstilbudet bedre, og å redusere antall lokasjoner.
 • Tinius Olsen inneholder i dag klasser i elektro, TIP, påbygg, idrett, design og håndverk. Det er også her skolens administrasjon holder til. Gjennom prosjektet vil det i tillegg gjøres plass for flere klasser i Tinius Olsen-bygget bla. service og samferdsel, informasjon- og media samt helse og oppvekst. Klasser i studiespesialisering og voksenopplæring vil få plass i generelle teorirom, i både Tinius Olsen og i Flåtaløkka.

Om utbyggingsprosjektet:

 • Nybygget Flåtaløkka skal bygges i massivtre, og skal klassifiseres iht. BREEAM Very Good. Flåtaløkka vil bestå av tre etasjer og en parkeringskjeller under, og er på ca. 5.200 m2 BTA som skal inneholde restaurant og matfag, tilrettelagt opplæring, elevtjeneste og helsestasjon for ungdom, felles kantine samt flere teorirom og et fleksibelt multirom. Bygget planlegges med en bro som knytter nybygget Flåtaløkka sammen med det eksisterende skolebygget Tinius Olsen som ligger på nabotomten.
 • Med realisering av nybygget på Flåtaløkka og ombyggingen i Tinius Olsen kan skolen oppnå̊ ønsket om å samle alle vg1 elevene ett sted. Med plass for elevtjenester og ny felles kantine som et hjerte i bygget vil prosjektet gi skolen en god arena hvor elever og ansatte kan samhandle formelt og uformelt. Prosjektet vil bidra i målet om å skape «en felles skole» og «en felles skolekultur».

Skolebygget forventes ferdigstilt januar 2023 og kunsten skal være ferdig montert og levert innen skolestart i august 2023.

Krav til søkere og søknader:

Formålet med prekvalifiseringen er å finne gode kandidater med interesse for prosjektet. Kunstutvalget vil deretter velge en eller flere kunstnere som inviteres til å utarbeide skisseforslag, enten ved invitasjon til lukkede konkurranser eller til direkte oppdrag. Kunstutvalget ønsker i denne omgang ingen konkrete ideer eller skisser på mulige kunstneriske løsninger. Interesserte kunstnere bes om å sende inn en samlet PDF-fil med:

 1. Begrunnelse for interesse.
 2. Presentasjon av tidligere arbeid og prosjekter.
 3. CV samt kontaktinformasjon.

Lenker kan oppgis som tillegg til dokumentasjon.

 • Materialet skal være på maksimum 10 A4-sider alt inkludert.
 • Maks størrelse på PDF er 10MB.
 • Frist: 15 mai.

Søknaden og e-post merkes: 2022/32296_Etternavn_Fornavn_Prekvalifisering Kongsberg vgs og sendes på e-post til: overlandhanne@gmail.com med post@viken.no i kopi.

For spørsmål, ta kontakt på samme e-post.

​​Kunstutvalgets medlemmer

 • Hanne Øverland, kunstnerisk prosjektleder
 • Line Helen Danielsen, spesialrådgiver kunst og kultur, Viken fylkeskommune​
 • Linn Therese Bakke, prosjektleder eiendomsseksjonen Viken Fylkeskommune
 • Anne Elinde Omholdt, avdelingsleder Kongsberg videregående skole
 • Daniel P. Barth, Spinn arkitekter
Til toppen