Biblioteket - en bærekraftig ressurs i lokalsamfunnet

Visste du at bibliotekene spiller en stor rolle i arbeidet med bærekraft?
bilde av dame i stol som skryter av hvor godt hun slapper av på biblioteket - Klikk for stort bilde  

Bibliotekenes tilbud og tjenester til innbyggerne er basert på deling og gjenbruk. Gjennom utlån av bøker og medier, og i noen tilfeller utstyr, støtter bibliotekene opp om mangfold, inkludering og bærekraft.

Bibliotekene bidrar til å motvirke sosiale forskjeller og minske ulikhet gjennom likeverdig tilgang til informasjon, kunnskap, litteratur og åpen forskning. Folkebibliotekene er uavhengige møteplasser der innbyggerne treffes på lik linje.

- Ved å vise fram bærekraftaspektet i bibliotekenes tilbud, håper vi at innbyggere, politikere og eiere vil bli stolte av eget bibliotek og få lyst til å bruke tilbudet. Mange er ikke klar over hvor omfattende tilbudet er, eller hvor sterkt bærekraft står i bibliotekenes virksomhet. Derfor har vi nå satt i gang en kampanje for å fortelle om dette, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen. Hun legger også vekt på den positive rollen bibliotekene kan spille for ukrainske flyktninger som nå kommer til Norge. 

Kampanjen gjennomføres i samarbeid med folkebibliotekene i Viken.

Se kampanjen på Facebook

 

En del av Vikens arbeid for å nå FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmål 3
God helse og livskvalitet
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
Bærekraftsmål 5
Likestilling mellom kjønnene
Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

 

Bærekraftsmål 4
God utdanning
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

 

Bærekraftsmål 10
Mindre ulikhet
Redusere ulikhet i og mellom land
Til toppen