De sørger for kunst og kulturopplevelser til de eldre i Viken

Kommunenettverket for Den kulturelle spaserstokken i Viken gjennomførte sin første fysiske samling i Drammen 1. og 2. juni, etter kun å ha møttes digitalt under pandemien.Gruppebilde av deltakere i kommunenettverket - Klikk for stort bildeKommunenettverket for Den kulturelle spaserstokken i Viken under samlingen i juni. Viken fylkeskommune/Margrethe Corneliussen   

Kunst og kulturopplevelser er viktig for alle grupper i samfunnet, ikke minst for de eldre som ikke har samme mulighet som tidligere til selv å oppsøke kunst og kulturscenene.

Alle kommuner i Viken har kulturtilbud gjennom Den kulturelle spaserstokken, som støttes med tilskudd fra Viken fylkeskommune.

Spesielt har nettverket disse dagene hatt en fordypning om kulturens påvirkning på menneskers helse.

Gjennom aktiv deltakelse, eller som tilskuer til teater og konserter, og gjennom musikk og dans, gis et tilbud til livsglede, gode minner og muligheten til å komme ut og treffe andre. Dette er et viktig perspektiv i arbeidet som er godt dokumentert gjennom forskning.

– Lærer av hverandre

Med et interessant faglig påfyll for deltakerne i kommunenettverket og mulighet til å knytte nye bekjentskaper, er det lagt grunnlag for et sterkere samarbeid og økt tilrettelegging av gode løsninger for ordningen.

– Vi ser at et kommunenettverk er svært nyttig og oppleves positivt, da kommunene har mye å lære av hverandre. Erfaringsutvekslinger utløser stor iderikdom og forslag til ulike løsninger, sier Margrethe Corneliussen som er ansvarlig for ordningen i Viken fylkeskommune.

Hun mener at Den Kulturelle Spaserstokken gjennom positive kulturopplevelser bidrar til glede og bedring av eldres mentale helse, og er et godt virkemiddel i forhold til forebygging av ensomhet blant eldre.

–  Vi ser mange gode løsninger i kommunene, fra kulturskole for eldre på dagtid, regelmessige møteplasser, inkludering i øvrige aktiviteter og kulturliv, samt konserter på institusjoner eller på arenaer i nærmiljøet.

Viken samarbeider med kommunene

Viken fylkeskommune har tatt initiativ til etablering av kommunenettverket for Den kulturelle spaserstokken i Viken, der fylkeskommunen samarbeider med kommunenes representanter om kunnskapsdeling, kompetanseutvikling, utvikling av felles løsninger og deling av gode ideer for et stadig bedre tilbud som når flere eldre der de bor eller i nærområdet.

Satsingen på Den kulturelle spaserstokken har høy prioritet i Viken fylkeskommune, og er forankret i Temastrategi for kunst og kultur. Her vil fylkeskommunen bidra til:

  • Et godt kunst- og kulturtilbud til eldre i Viken gjennom å videreføre tilskudd til Den kulturelle spaserstokken
  • Legge til rette for samarbeid mellom kommunene om utvikling av Den kulturelle spaserstokken, med prioritering av samhandling, erfaringsutveksling, utvikling av felles retningslinjer for å sikre god ressursutnyttelse, kvalitet og relevans.

Mer informasjon om Den kulturelle spaserstokken finnes her.