— Det er kun med å bygge broer vi kan lykkes

Fylkesråd Tonje Kristensen (Ap) mener at brobygging, mellom kulturtiltak for barn og unge og det profesjonelle kunst og kulturfeltet, er det som må til for å lykkes med talentutvikling i Viken. 
Mikrofon - Klikk for stort bildeViken fylkeskommune bruker store ressurser på talentutviklingsarbeidet, både faglig og økonomisk. Istock/Patrick Daxenbichler

Det kom fram i fylkesrådens åpningstale for nettverksmøtet i talentutvikling i Viken, som ble arrangert 21. april.

 Nettverksmøter dreier seg om brobygging.  

Bilde av Tonje Kristensen  - Klikk for stort bildeTonje Kristensen under nettverkssamlingen for talentutvikling i Viken. Skjermdump    — De er viktige for å skape helhetlige løp og kontaktflater mellom ulike aktører i kulturlivet, fra nybegynnernivå og helt fram kunstfaglig utdanning og det profesjonelle kulturlivet, sa fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap).

— Det er viktig å forstå at talentutvikling har som mål å gi unge kunstnere og utøvere utviklingsmuligheter, der interesse eller hobby kan bli noe de satser på som utdanning eller yrkesvei, fortsatte Kristensen.

Satser mye på talentutvikling

Viken fylkeskommune bruker store ressurser på talentutviklingsarbeidet, både faglig og økonomisk, og det er allerede oppnådd svært gode resultater på en lang rekke områder, der flere har begynt å samarbeide eller berede grunnen for et omfattende samarbeid.

Mye felles

Kunstuttrykkene film, dans, litteratur og musikk er ulike kunstneriske praksiser, og krever ulik tilnærming og kompetanse. Men utøverne deler ofte de samme utfordringene og mulighetene knyttet til egen utvikling og karriere.

— Derfor er nettverkssamlinger som dette så viktige. Det skaper en arena for å møtes, utveksle erfaringer, hjelpe hverandre og se muligheter sammen.

— Vi vil derfor ta initiativ til flere slike nettverksmøter, slik som denne som ble arrangert av UngMusikk, med håp om ikke lenge å kunne møtes også fysisk, sa fylkesråden.  

Blir «tema» i temastrategi

I løpet av 2021 skal Viken fylkeskommunes første temastrategi for kunst og kultur lages, hvor blant annet talentutvikling blir tema.

Neste nettverkssamling blir på Tanken i Sandvika i månedsskifte august/september, med tema «fra talent til næring».

Les også:

Til toppen