Eksplosjon i utlån av e-bøker

Koronapandemien ga et kraftig fall i besøkstallene ved folkebibliotekene i Viken i fjor. Men med «takeaway-tjenester» har bibliotekene likevel klart å opprettholde et høyt nivå på utlån, spesielt for e-bøker og e-lydbøker.
Bilde av en mobiltelefon - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde: Rett i lomma Apeland AS  

Det viser tallene, etter at fylkesbiblioteket i Viken har gjort opp status for fjoråret.

«Takeaway-tjenestene» går ut på at du kan låne bøker, filmer, tidsskrifter og andre medier selv om biblioteket er fysisk stengt. Du bestiller det du skal ha på bibliotekets hjemmesider, og deretter henter «varen» i en pose utenfor biblioteket til avtalt tid.

– Det å få ytt en viktig tjeneste til innbyggerne og samtidig ivaretar smittevernreglene er en krevende oppgave, som bibliotekene rundt om i Viken fant gode løsninger på, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap).

Bare stengt i 40 dager

I gjennomsnitt var folkebibliotekene helt stengt i 40 dager, og de hadde et redusert tilbud i 116 dager, i 2020.

Alle bibliotekene har hatt tilbud om utlevering av bestilt materiale (takeaway-tjenester), og hvert fjerde bibliotek har tilbudt hjemkjøring til de som har hatt behov for det. 

Tonje Kristensen  - Klikk for stort bildeTonje Kristensen Morten Brakstad  – Dette vitner om en enorm innsats av de bibliotekansatte for å prøve å opprettholde et tjenestetilbud til befolkingen, til tross for at vi står i en pandemi. Det viser at folkebibliotekene er viktige for folk, både for dem som jobber der og publikum, sier fylkesråden.

Nedgang i utlån

Det var ventet at koronapandemien kom til å påvirke besøkstallene og utlånstallene, og det har det også gjort.

Besøkstallene i fjor ble redusert med 41 prosent sammenlignet med i 2019, og utlån av voksen- og barnelitteratur gikk ned med henholdsvis 22 og 15 prosent.

Eksplosjon i e-utlån

Men til tross for en generell nedgang i besøk og utlån, så har det vært en formidabel økning i utlån av e-bøker i fjor. Økningen var på 70 prosent for e-bøker og hele 240 prosent for e-lydbøker!

I fjor mottok fylkesbibliotekene ekstramidler fra Kulturdepartementet til dette formålet.

Populære strømmetjenester

Under hele fjoråret har alle folkebibliotekene i Viken hatt tilgang til strømmetjenesten Filmbib.no, og flere bibliotek har også gitt lånerne tilgang til den nye strømmetjenesten Filmoteket.no, hvor publikum har kunnet se filmer helt gratis gjennom bibliotekenes egen filmtjeneste.

Mange digitale arrangementer

Digitale arrangementer var nytt for mange bibliotek i fjor. Selv med stengte dører har det blitt gjennomført til sammen 457 digitale arrangementer.

Nedgangen i det totale antallet av fysiske arrangementer var på 66 prosent i fjor, sammenlignet med 2019.

Til toppen