Etterlyser retningslinjer for smittevern

Fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune, Camilla Eidsvold, etterlyser nasjonale retningslinjer for å ivareta smittevernhensynet til både bibliotekets besøkende og ansatte.

Ensom mann i biliotek - Klikk for stort bildeEtterlyser retningslinjer for bibliotek Jarle Nyttingnes

Ulike smitteverntiltak er igangsatt for å hindre spredning av covid-19. Dette har blant annet ført til stenging av alle typer bibliotek i Viken.

Felles retningslinjer

Fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune har sendt en henvendelse til Kulturdepartementet hvor det bes om felles retningslinjer for bibliotekene.

På tvers

Selv om det er den enkelte kommunes ansvar å ta stilling til når bibliotekene skal åpnes for publikum, trenger man god veiledning om hvilke hensyn som bør ivaretas. Innbyggere i Viken benytter også bibliotektjenester på tvers av kommunegrensene, noe som igjen gjør det ekstra viktig med felles retningslinjer.

Direkte berørt

2019 hadde folkebibliotekene i Viken 4,7 millioner besøkende. Svært mange har dermed blitt direkte berørt når bibliotekene har holdt dørene stengt.

Krevende

Skolebibliotekene i den videregående skole har startet planleggingen av innlevering av skolebøker. Dette arbeidet blir ekstra krevende i år grunnet covid-19. Nasjonale retningslinjer er helt sentralt i dette arbeidet for å unngå at hver enkelt videregående skole i Viken må utvikle egne smittevernregler.

Nasjonal veiledning

Det er viktig at det settes en felles bransjestandard for bibliotekene. En nasjonal veileder letter organiseringen og sikrer en enhetlig forståelse av nødvendige rutiner. Lokale tilpasninger kan gjøres, men en nasjonal veiledning bør ligge til grunn.

Til toppen