Gode innspill fra Viken-samfunnet

9. februar ble det nest siste i rekken av innspillsmøter om spillemiddelordningen for idrettsanlegg gjennomført. Det er kultur- og likestillingsdepartementet som har tatt initiativ til, og gjennomføringen, av møtene.

Bilde av de fremmøtte deltakerne  - Klikk for stort bildeInnspillsmøte til spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet André Strand, Viken fylkeskommune

Departementet har vært på turné rundt om i fylkene i landet for å samle innspill til spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet, og 9. februar var altså turen kommet til Viken fylke.   

Ønsker flere idrettsanlegg og en nasjonal plan   

– Regjeringen ønsker å legge til rette for at det blir bygd flere idrettsanlegg, og at det skal lages en nasjonal plan for idrettsanlegg. Målet er at alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet, skriver departementet i invitasjonen.   

Departementet skriver også, at det er viktig med innspill fra et bredt utvalg av aktører og organisasjoner fra hele landet for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag. Det var representanter fra idretten, friluftslivsorganisasjoner, Det frivillige skyttervesen, naturvernorganisasjoner og kommuner i Viken til stede under innspillsmøtet.   

Kan bli endringer i ordningen   

Spillemiddelordningen bidrar til finansieringen av anlegg til idrett og fysisk aktivitet ved å fordele midler fra overskuddet til Norsk Tipping. Ordningen har bestått i sin nåværende form i lang tid.   

Nå ønsker departementet å ha en gjennomgang av ordningen, og det kan bli endringer.   

Trenger et større og mer mangfoldig aktivitetstilbud   

Tonje Kristensen (Ap), fylkesråd for kultur og mangfold, holdt et innlegg hvor hun takket for muligheten for å komme med innspill. – Det bygges mange gode anlegg i Viken, men det er likevel rom for forbedringer og endringer i ordningen, sa hun.   

Bilde av fylkesråden på talerstolen - Klikk for stort bildeFylkesråd Tonje Kristensen André Strand, Viken fylkeskommune

– Med en mer behovsrettet ordning, større handlingsrom for anlegg for egenorganisert aktivitet og økte muligheter for regionale satsningsområder, vil spillemidlene kunne bidra til et større og mer mangfoldig aktivitetstilbud. Vi tror at nøkkelen for å oppnå dette ligger i et bedre arbeid med planer, med stor grad av medvirkning fra alle relevante frivillige organisasjoner, sa hun.   

Bærekraft også i spillemiddelordningen   

Bærekraft inngår i alt Viken fylkeskommune arbeider med – også spillemiddelordningen. I fjor høst tok Viken fylkeskommune for først gang i bruk et digitalt verktøy for behovs- og bærekraftvurderinger. Søkere kunne her vurdere og vise til konkrete behov for anlegget, og anleggets tilnærming til bærekraftmålene.   

– Vi mener et liknende verktøy bør inkluderes i søknadsordningen også på nasjonalt nivå, og vi deler gjerne erfaringer, sa fylkesråden.   

Mer gjenbruk, sirkulærøkonomi og energieffektivisering   

Anlegg hvor det planlegges med energieffektive løsninger, miljøvennlige materialer, og hvor gjenbruk og sirkulærøkonomi står sentralt, bør kunne tildeles et høyere tilskudd, mener fylkesråden.     

– Vi må stimuleres til et grønt skifte, også innenfor spillemiddelordningen. For eksempel vil bytte til LED-lys i mange anlegg gi vesentlig reduserte energikostnader, og jeg vil berømme idrettskretsen for prosjektet «Grønt lys til idretten», som går ut på nettopp dette, sa hun.       

Skal vurdere innspillene   

Nå skal Kultur- og likestillingsdepartementet sammenstille og vurdere innspillene, og bestemme eventuelt hvilke endringer som skal gjøres i ordningen.   

Les mer