Musikk i det lukkede rom

I siste halvdel av 2022 hadde Kulturdråpen et musikk- og skrivekurs for innsatte i Indre Østfold fengsel. Hver mandag i 10 uker fikk de møte musikerne André Hadland og Jonathan Castro for kontinuerlig arbeid med musikk og tekst. Målet var å skape en positiv endring for en gruppe unge innsatte i et høysikkerhetsfengsel. 

Bilde av gitar på fengselsvegg - Klikk for stort bildeI ti uker fikk innsatte ved Indre Østfold fengsel jobbe med musikk og tekst sammen med Kulturdråpen og Den kulturelle skolesekken i Viken. Jørgen Greiner/ DKS Viken

I Indre Østfold fengsel har André og Jonathan har et musikk- og skrivekurs sammen med en gruppe innsatte. Prosjektet går over flere uker og deltakerne får hjelp og inspirasjon til å skrive egne tekster og sette dette sammen til sanger. 

Initiativtaker er Monica Leander i Kulturdråpen, og fengselsførstebetjent ved Indre Østfold fengsel, Simen Rem. Gjennom Kulturdråpen har innsatte i fengsler og unge mennesker i rusinstitusjoner fått jevnlige kulturelle opplevelser og mulighet til å delta i skrivekurs og andre kulturelle prosjekter. André har jobbet lenge med Monica og ble spurt om å gjøre et skrivekurs i fengselet. Kurset er et samarbeid mellom Kulturdråpen, musikerne, Viken fylkeskommune ved Den kulturelle skolesekken og Indre Østfold fengsel ved Simen Rem.

Fakta om kurset og Kulturdråpen

 • Musikk- og skrivekurset går over flere uker, og gir deltakerne hjelp og inspirasjon til å skrive egne tekster og sette det sammen til sanger.
 • Kursholdere: musikerne André Hadland og Jonathan Castro

Hva er Kulturdråpen

 • Kulturdråpen er en ordning som drives etter sammen prinsipp og modell som Den kulturelle skolesekken.
 • Kulturdråpen gir innsatte i fengsler og beboere på rusinstitusjoner kontinuerlige og profesjonelle kunst- og kulturtilbud.
 • Kulturdråpen ønsker å gi mennesker verdighet, selvtillit og mulighet for gode opplevelser, og å utjevne sosiale forskjeller og styrke følelsen av tilhørighet.
 • Ordningen ble etablert i 2009 av Monica Leander.
 • I 2013 ble Kulturdråpen en fast ordning og del av daværende Østfold fylkeskommune med en 50 prosent fast stilling.
 • Kulturdråpen drives også med prosjektstøtte fra Helsedirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet.
 • Kulturdråpen samarbeider med alle fengslene og rusinstitusjonene i Østfold (12 institusjoner).
 • I løpet av året får alle tilbud om 10 kulturtilbud fordelt på konserter, teater, skriveverksteder, andre kreative verksteder, samspill og kor.
 • I løpet av 2023 skal ordningen også utvides til Akershus og Buskerud.
 • Les mer om Kulturdråpen