Ønsker mer treffsikre tiltakspakker for kulturlivet

For å hjelpe kulturlivet i Viken ber Viken fylkeskommune regjeringen og Stortinget om midler til tiltakspakker som fylkeskommunen selv kan utforme. - Fylkeskommunen er nærmere aktørene og kan derfor raskt lage ordninger som treffer, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Camilla Sørensen Eidsvold.
To jenter ser på kunstbilder som henger på veggen - Klikk for stort bilde Tanja Steen/DKS

Fylkestinget i Viken la onsdag frem en forventningsliste på 17 punkter til regjeringen og Stortinget knyttet til korona situasjonen og følgene den får. Forventningslisten er et tverrpolitisk initiativ som alle partier i Viken fylkesting stiller seg bak. Noen av forventningene handler om et særlig utsatt kunst- og kulturliv, samt frivilligheten.

Camilla Sørensen Eidsvold - Klikk for stort bildeFylkesråd for kultur og mangfold, Camilla Sørensen Eidsvold (SV). Tom Erik Jensen   -Så langt har ikke de statlige tiltakspakkene truffet særlig godt innenfor kultur og frivillighet. De som ofte faller utenfor slike pakker, er de små, de frivillige og kunst og kulturaktørene. Disse er vi helt avhengige av overlever denne situasjonen, slik at vi har et bredt, kompetent og mangfoldig kulturliv også etter koronaen, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Camilla Sørensen Eidsvold (SV).

Viken fylkeskommune ber derfor om midler til tiltakspakker som fylkeskommunen selv kan utforme, for å hjelpe kulturarrangører og -utøvere som faller utenfor de statlige tiltakspakkene.

-Fylkeskommunen er nærmere aktørene, både de profesjonelle og amatørkulturlivet, i egen region og kan derfor raskt lage ordninger som treffer. Dette håper vi regjeringen og Stortinget lytter til, sier fylkesråden.

Viken fylkeskommune ber også om midler for å kunne hjelpe friluftsorganisasjoner og aktører som faller utenfor den organiserte idretten og frivilligheten. Videre forventes det midler til å kompensere museene for tapte inntekter, som følge av at de må stenges for publikum hele eller deler av sesongen.

Behov for å trykke på pause

Som en del av regionreformen skal flere oppgaver overføres fra staten til fylkeskommunene, i hovedsak gjennom overføring av finansieringsansvar for kunst og kulturinstitusjoner.

-Dette er noe Viken fylkeskommune har vært, og er positive til. Men situasjonen som har oppstått gjør at det er behov for å trykke på pauseknappen litt. Det råder stor usikkerhet rundt hvordan fylkeskommunen kommer ut i den andre enden økonomisk, og det samme gjelder institusjonene som i dag har statlig delfinansiering, sier fylkesråden.

Flere oppgaver på kulturminneområdet er nylig overført fra staten til fylkeskommunene, uten at det fulgte med midler i nærheten av det som må til for å løse oppgavene. Det gjør at det er grunn til å utsette og tenkte seg litt om, ifølge fylkesråden.

-En fylkeskommune med usikker økonomisk fremtid og institusjoner som ligger nede for telling, er en dårlig kombinasjon. La oss heller bruke tiden fremover på å redde og bygge opp sammen, slik at vi kan komme tilbake til en sterk og god oppgaveoverføring når tiden er inne. Det er kulturen og Viken-samfunnet best tjent med.

Til toppen