Regionalt ressurssenter for e-sport og datakultur i Viken er klart

ungdommer rundt datamaskiner - Klikk for stort bildeUngdommer i digital aktivitet i regionsenteret for E - sport og datakultur Sarpsborg kommune Det er åpnet et regionalt ressurssenteret for e–sport og datakultur i underetasjen på Sarpsborg scene. 

Regionsenteret kom på plass rett før jul. Flere offentlige aktører, blant andre Viken fylkeskommune, Sarpsborg kommune, Kulturtanken og UKM Norge, står bak opprettelsen av senteret.

Ressurssenteret for e-sport og datakultur skal blant annet:

  • Skape fysiske møteplasser for ungdom med interesse for e-sport og datakultur.
  • Gi kompetanseheving på området hos ungdomsarbeidere og beslutningstaker.
  • Synliggjøre datakultur som anerkjent kulturuttrykk.
  • Utgjøre en sunn motvekt til den kommersielle delen av gaming-industrien.

Digital aktivitet

Kjelleren i Sarpsborg scene er klargjort for det meste av digital aktivitet, med TV -studio, mange datamaskiner, TV og lydstudio. Ansvarlig for Ungdommens kulturhus i Sarpsborg, Ole Martin Pedersen Gjestad, er svært fornøy med samarbeidspartnerne.

– Det er gøy at vi har fått med tunge samarbeidspartnere, som Kulturtanken, UKM Norge og Viken fylkeskommune. Grunnen til at vi synes det er så viktig at Viken fylkeskommune tar det på alvor, er alle knaggene vi kan henge datakulturen på. 

– Det er på en måte en helt ny kulturindustri, og det er også et idrettsperspektiv i dette. Mye av det vi driver med er konkurransebasert, og ikke minst kunnskap. Vi er opptatt av hvordan vi kan få linket dette inn mot skolen, forteller han. sier han.

Skape felles arenaer

Fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune, Tonje Kristensen, er glad for å støtte dette tiltaket.

– Dette er en aktivitet mange unge i dag har et forhold til og bruker sin tid på. Å skape felles arenaer for disse og også være med å heve kompetansen på datakultur er jeg veldig glad for at vi er med og støtter, påpeker hun.   

En knagg er et folkehelseperspektiv, å få bukt med ensomhet, og belyse de positive tingene med datakultur samtidig som man fanger opp faresignalene. Så er det kultur i dette, med alt som skjer rundt det å produsere TV -sendinger, være på turne, holde kurs, arrangere turneringer.

Økt interesse

Det startet så smått i 2018, med et tilbud for e-sport i midlertidige lokaler.

– Vi så en økt interesse fra UKM Østfold og ungdommene. Dette samarbeidet ble ekstra tydelig da vi ble tvunget til å stenge ned de fysiske møteplassene. UKM Østfold, nå UKM Viken, var tidlig på banen og ville tilby datakulturaktiviteter, forteller Ole Martin Pedersen Gjestad

Ungdommens kulturhus i Sarpsborg etablerte da et digitalt ungdomshus som med ett fikk flere hundre besøkende.

– Det gikk plutselig landet rundt. Vi hjalp 70 kommuner med hjelp til å etablere digitale ungdomshus, og ble et litt ufrivillig et kompetansesenter. Vi har mer og mer blitt satt i front når det har blitt utarbeidet rapporter. Vi har blant annet vært i Kulturdepartementet for å hjelpe dem med en veileder for hvordan man jobber med datakultur, forteller han.

Digitale produksjoner

Da pandemien brøt ut, slet mange med å holde på ungdommene.

– Vi har lært oss å jobbe på mange nye måter etter at samfunnet stengte ned. Blant annet med å satse på digitale produksjoner og streams, sier Ole Martin Pedersen Gjestad.

Dette fanget UKM Norge opp og ville få i gang Norgescupen i e-sport. De så at det satt en gjeng i Sarpsborg som har god kompetanse på både dataspill og streaming.

– Vi fikk forespørsel om å kjøre kvalifiseringsrundene. Vi satte opp et TV - studio, kjørte kommentatortjenester, litt som du ser i andre typiske idrettsarrangement. Det gjorde vi på en slik overbevisende måte at vi også fikk finalen, forteller han. Den skulle i utgangspunktet være med publikum på Sarpsborg scene, men av naturlige årsaker måtte den arrangeres uten publikum.  

– Vi kjørte det som et fullverdig liveevent med pyro og konfetti som om det skulle vært 500 mennesker i salen. Når vi skal gjøre noe, skal vi gjøre det skikkelig. De som sitter hjemme og ser på, de er her på en måte. Det de ser på skjermen er opplevelsen de har, og den innstillingen har nok gjort at vi har fått mye oppmerksomhet.  

Til toppen