Se hvem som har fått tilskudd til kulturaktiviteter rettet mot unge i Viken 

Viken fylkeskommune lanserte i juni 2022 en tilskuddsordning som skal bidra til å øke deltakelsen, medvirkningen og egenorganisert kulturaktivitet blant unge i Viken. Her kan du lese mer om hvilke prosjekter som har fått tilskudd. 
 

Fem ungdommer ved et bord. Bilde fra Buskerud kunstsenter og festivalen “Startrom” - Klikk for stort bildeBilde fra Buskerud kunstsenter og festivalen “Startrom” Enrik Ridvan Thorkelsson

Tilskuddene skal øke unges tilgang til relevante tilbud og kulturopplevelser, og bidra til at unge mellom 13-25 år skal skape, oppleve og utøve kultur der de bor. Dette er en videreutvikling av arbeidet med event-appen Bizzy og publikumsutvikling. Søknader hvor de unge har en aktiv rolle i utformingen av kulturtilbudet er blitt prioritert. 

– Vi har mange unge i vår region som ønsker å delta, bidra, oppleve og være sammen på fellesarenaer. At vi kan bidra til enda flere aktiviteter med lavere terskel både for deltakelse, påvirkning og opplevelse er viktig. Jeg håper også i år at vi får mange søknader inn til aktiviteter i hele vårt fylke, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen.

Over 100 søknader

I 2022 ble det sendt inn i over 100 søknader, og i listen nedenfor kan du lese mer om hvem som har fått støtte.  Alle arrangementene som har mottatt tilskudd formidles gjennom Bizzy-appen. 

Tilskuddsordningene er løpende og mulig å søke på i 2023 også. Har du gode prosjekter og kulturarrangementer rettet mot unge, les mer og søk tilskuddordningen her. 

Se hvem som har fått tilskudd til ung medvirkning, ung deltakelse og aktiviteter av og for unge.