Se hvilke festivaler som får støtte

Nå foreligger lista over hvilke festivaler i Viken som får støtte i 2021.
Jenter foran scenen på festival - Klikk for stort bildeMange festivaler i Viken har fått tilskudd Viken fylkeskommune  

Totalt 4,85 millioner kroner er fordelt til festivaler som har søkt om støtte. 

Festivalstøtte 2021
Festivalstøtte 2021
Festival/ søker Tildeling i kroner
Asker KammerMusikkFestival 50 000
Blakerfest / Blaker Skanse Musikkfestival 25 000
Bollywoodfestival 2021 200 000
Drammen Sacred Music Festival 150 000
Drøbakfestivalen 2021 100 000
Egil Hovland festivalen 90 000
Elvefestivalen 150 000
Factory Light Festival 2021-2023 160 000
Fauskivalen 75 000
Figur i Fossekleiva 140 000
Forprosjekt kunstfestival ved Leveld Kunstnartun 40 000
Fredrikstad Animation Festival 2021 150 000
Gitarer ved Fjorden 50 000
Global Gathering Festival 50 000
Globus - internasjonal mat- og kulturfestival 175 000
Glogerfestspillene 350 000
HALDEN BORDERLINE Singer-Songwriter Fest 50 000
Hankøfestivalen 50 000
Hvalstrandfestivalen 2021 150 000
Hvitsten Salong 265 000
Ice Music Festival Norway 70 000
Johan Halvorsen Musikkfest 300 000
Kammerfest i Østfold 140 000
Kongsberg Krim 25 000
Litteraturfestivalen Ord i Grenseland 75 000
Mozartfestivalen 2021 75 000
Månefestivalen 200 000
NIE - Internasjonal teaterfestival i Asker 120 000
Romerike Storbandfestival 75 000
Sarpsborgfestivalen 2021 100 000
Sirkuslandsbyen i Sandvika (Cirkus Xanti) 40 000
Strenger i Gress 2021 35 000
Sånafest - festivalen for stedsbasert kunst og performance 220 000
The NonStop International Theatre Festival 150 000
Toppen av Drammen 2021 75 000
Vinterjazzfestivalen 100 000
VårRiss 2021 (VinterRiss utsatt fra mars til juni p.g.a. koronapandemien) 35 000
Working Class (Hero) KIDS 50 000
Spydeberg Rock festival (3-årig støtte 2020- 2022) 150 000
Folkemusikkveko 340 000
SUM 4 850 000

 

  • Viken fylkeskommune gir støtte til gjennomføring av festivaler. Formålet med ordningen er å støtte og stimulere til festivalutvikling i Viken ved å legge til rette for et mangfold av gode festivaler med et høyt kunstnerisk nivå. Tematikk, arbeidsmetode, programmering og innhold skal invitere til deltagelse i og utvikling av festivalfeltet.
  • Det legges vekt på strategier for publikumsutvikling og inkludering av nye publikumsgrupper. Videre legges det også vekt på internasjonalt kultursamarbeid og utvikling av kulturnæringer knyttet til festivalene.
  • Festivaltiltakene skal bidra til at Viken når målene med særlig vekt på satsingsområdene knyttet til et inkluderende kulturliv, grønne festivaler og utvikling av kulturnæringer.
Til toppen