Søk filmfondsmidler fra Oslo og Viken

Skal du søke midler fra Oslo kommunes og Viken fylkeskommunes fondssamarbeid om film, bør du være oppmerksom på at søknadsfristen 15. mars nærmer seg.

konsert som blir filmet av et håndholdt videokamera - Klikk for stort bildeNå kan du søke midler fra Oslo Filmfond Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har gått inn i fondssamarbeid med Oslo Filmfond. Midlene fra Viken skal utvikle bransjen, skape aktivitet i bransjen i Oslo og Viken og legge til rette for produksjon og innspilling i Viken.

Videre skal samarbeidet bidra til flere historier fra Viken på kinolerretet og TV-skjermen, samt bidra til økt mangfold og bærekraft i bransjen.

Bakgrunn for saken

Fylkestinget i Viken vedtok i desember 2022 at Viken fylkeskommune skal gå inn i et fondssamarbeid med Oslo Filmfond i 2023. Samtidig ble det vedtatt kroner 3 mill. i budsjettet som en engangsbevilgning for 2023, som skal brukes til å investere i audiovisuelle prosjekter i Viken, og forvaltes av fondet.
 
Oslo Filmfond skal bidra til å utvikle bransjen i regionen, og i henhold til retningslinjene for fondet skal investeringsmidlene gå til prosjekter hvor en betydelig del av produksjonen er forankret i Oslo og/eller Viken, både når det gjelder historiefortelling og arbeidsinnsats.

Fondet vil prioritere prosjekter som

  • profilerer Oslo og/eller Viken nasjonalt og internasjonalt
  • har en handling som utspiller seg i Oslo og/eller Viken
  • benytter fagarbeidere og annen filmfaglig kompetanse som har sin folkeregistrerte adresse og/eller sin forretningsadresse i Oslo og/eller Viken
  • bidrar til kompetanseheving og utvikling av de profesjonelle miljøene, også med tanke på bredde, likestilling og inkludering

Gledelig

– Det er gledelig at vi har fått til dette fondssamarbeidet. Viken og Oslo ønsker et tett samarbeid, og dette er en svært god begynnelse. Samarbeid mellom regionene bidrar jo til at enda flere gode historier kommer fram. God, norsk film lages over hele landet, sier Oslo Filmfonds daglige leder, Linda Netland.
 
Oslo Filmfond forvalter i 2023 investeringsmidler fra både Oslo og Viken. Fondet disponerer dermed totalt 12 millioner kroner i år – 9 millioner fra Oslo til både drift og investeringer, og 3 millioner fra Viken til investeringer.

Vil gjøre filmfeltet i regionen komplett

Viken fylkeskommune og Oslo kommune eier i dag Viken Filmsenter AS sammen.

  • Viken Filmsenter AS holder til i Drammen, og forvalter midler og kompetanse til utvikling av blant annet kortfilmer, dokumentarfilmer og animasjonsfilmer i vår region.  
  • Mediefabrikken er et ressurs- og kompetansesenter i Viken fylkeskommune som hjelper unge med å utvikle seg til å bli filmskapere.

– Får vi på sikt til et felles filmfond, vil virkemiddelapparatet for filmfeltet i regionen vår være komplett. Det betyr at vi kan jobbe enda mer systematisk med å bringe nye stemmer inn i bransjen. Eksemplene er der allerede. I Oslo Filmfond er det allerede investert i flere prosjekter, hvor filmskaperne så å si har gått gradene i Mediefabrikken og Viken Filmsenter. Dette er noe vi ønsker å bygge videre på og styrke, og har med de midlene vi nå bidrar med tatt et første steg. Det er stort potensial i et bredere samarbeid mellom aktørene i regionen vår, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen.
 
Se retningslinjer og søk midler