Søk om midler til publikumsutvikling

Publikum i en sal - Klikk for stort bildeSøk om midler til publikumsutvikling Trine Sirnes  Viken fylkeskommune gir støtte til gjennomføring av tiltak for publikumsutvikling i fylket. Frist for å søke midler er 1. november 2020.

Publikumstiltak er et av de viktigste verktøy for å skape økt deltakelse og stimulere til et demokratisk og inkluderende kulturliv. Dette er et av satsingsområdene i Viken fylkeskommune. Nå kan du søke støtte til dette, og søknadsfristen er satt til 1. november i år.

Kompetanse

Viken fylkeskommune vil styrke kompetansen innen publikumsutvikling blant de regionale kunst- og kulturaktørene. Publikumsutvikling handler om å forstå og engasjere eksisterende og et potensielt publikum.

Prosjekter

Viken fylkeskommunes satsing er rettet inn mot prosjekter/tiltak for målgruppen unge mellom 16 og 30 år. Midlene skal gis til prosjekter/tiltak rettet mot denne gruppen. Denne gruppen er ikke homogen, og den som søker må definere hvem i denne gruppen de ønsker å jobbe med.

Til toppen