Spillemidler bør kunne brukes til å honorere musikere for avlyste oppdrag

- Jeg er sterkt uenig med Kulturdepartementets beslutning at spillemidler til Den kulturelle skolesekken ikke skal benyttes til å honorere utøvere for avlyste arrangementer etter 1. mai, sier Camilla Sørensen Eidsvold, fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune.
Tre små jenter på scenen - Klikk for stort bilde Tanja Steen/DKS     
 

Viken fylkeskommune var tidlig ute med å honorere utøvere i Den kulturelle skolesekken (DKS) etter avlysninger fra 13. mars, og var glad for at Kulturdepartementet og Kulturtanken bekreftet at det kunne benytte spillemidler til dette ut april. Det var og er en spesiell situasjon og særlig for næringsdrivende kunstnere, som utøver tilbudet i DKS til alle de 200.000 skoleelevene på 603 skoler i Viken fylke.

Camilla Sørensen Eidsvold - Klikk for stort bildeFylkesråd for kultur og mangfold, Camilla Sørensen Eidsvold. Tom Erik Jensen     - Det er flott at staten har ordninger for selvstendige næringsdrivende også, en ordning som treffer en del av de kunstnerne som er utøvere i Den kulturelle skolesekken. Men erfaringsvis er det en del som faller utenfor slike ordninger, påpeker Camilla Sørensen Eidsvold.

Må sikre kulturtilbudet på lengre sikt

Fylkesråden har forståelse for at begrensede spillemidler skal brukes til formålet, men hun mener at bruk av midlene på honorar til utøvere ved avlysning er innenfor formålet med ordningen.

-Vi er avhengig av at det finnes et profesjonelt kunst- og kulturliv som kan levere til DKS også de kommende årene. Avlysninger som er nødvendig grunnet situasjonen, rammer utøvere som igjen skal levere profesjonell kunst og kultur også i årene framover, sier Camilla Sørensen Eidsvold.

Koronasituasjonen har også påvirket fylkeskommunens økonomi negativt på flere områder. -Viken fylkeskommune vil ikke kunne utbetale honorar til de som faller utenfor de statlige ordningene, når ikke spillemidler kan benyttes til å holde liv i et svært viktig felt i norsk kulturliv, påpeker hun.

Den kulturelle skolesekken er å regne som den største oppdragsgiveren for kunstnere i Norge.

Ordningen bør videreføres

-Gitt den rådende situasjonen mener jeg det beste er å videreføre ordningen vi har hatt fram til 1. mai, nemlig at kunstnere som allerede har inngått en avtale med oss skal få utbetalt honorar også ved avlysning. Dette er ikke mulig uten at de avsatte spillemidlene kan benyttes, understreker Camilla Sørensen Eidsvold.

Det er viktig å se helhetlig på de ulike økonomiske tiltakene til kunstnere og dens effekt.

-Ved å utbetale honorarene vil det også kunne lette noe av presset på krisepakkene, mener hun.

Den Kulturelle Skolesekkens fundament er at kunstnere er tilgjengelig for kortere og lengre oppdrag i henhold til skolenes og DKS premisser. Mange frilansere er avhengig av DKS som arbeidsplass, men DKS er også helt avhengig av kunstnere som jobber på denne måten. For mange kunstnere utgjør oppdrag fra den kulturelle skolesekken vesentlig inntekt.

Til toppen