Språkkaféene – en viktig kunnskapsarena

Under nettverkssamlingen for språkkaféer 2. november roste Viken fylkeskommune og Oslo kommune språkkaféene, og framhevet dem som en av de viktigste kunnskapsarenaer og møteplasser vi har.
Klikk for stort bildeSpråkkafé Jarle Nyttingnes, Viken fylkeskommune

Nettverkssamlingen ble arrangert i lokalene til det nye hovedbiblioteket, Deichman Bjørvika, og er et initiativ fra Viken fylkeskommune ved fylkesbiblioteket.

Populært

Språkkaféene er et meget populært tilbud for nyankomne til Norge, og er for mange en av de viktigste arenaene for å lære norsk språk, ved siden av norskkurs. I tillegg er det en viktig møteplass.

– For noen er dette det første stedet de knytter kontakter i Norge. Og det skjer i en uformell setting, som ikke stiller krav, som for eksempel på et norskkurs. I Oslo har vi sett at mange reiser fra bibliotek til bibliotek på språkkafé, hver eneste dag, og flere trives så godt at de etter en stund gir tilbake ved å bli frivillige, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune, Omar Samy Gamal (SV).

Klikk for stort bildeByråd Omar Samy Gamal (SV) André Strand, Viken fylkeskommune

Gratis tilbud

– Språkkaféer har blitt et viktig og populært tilbud for å lære norsk språk og kultur, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap). Hun tror noe av årsaken til at det har blitt så populært, er at tilbudet er for alle, og at det er gratis å delta.

– Det er et sted for å utforske, oppdage, lære, le og berøre, og utgjør en vesentlig del av den kulturelle grunnmuren for mange.

Heller ikke språkkaféene er upåvirket av koronasituasjonen. Enkelte språkkafeer har vært nødt til å avlyse.

 Heldigvis er det noen som tenker alternativt, og som har startet opp digitale språkkaféer. Det gir utfordringer og muligheter. Mange vil selvsagt savne å være sammen i fysiske rom, men samtidig gir det kanskje muligheter for flere til å kunne delta, på tvers av kommune-, fylkes- og landegrenser, sier fylkesråden. 

Klikk for stort bildeFylkesråd Tonje Kristensen (Ap) André Strand, Viken fylkeskommune

Bibliotekene

Bibliotekene er den perfekte arena for språkkaféene, mener Gamal.

– Her er det åpent. Her er det terskelfritt. Her er man omgitt av litteratur og kunnskap. Man kan lese tidsskifter og bøker på mange forskjellige språk, og man kan få hjelp av dyktige bibliotekarer til å finne fram i denne verdenen.

Gamal tror at noen av suksessen er mangfoldet blant deltakerne.

– Man møter mennesker fra alle miljøer og samfunnssjikt. Den inkluderende arenaen som bibliotekene er, er noe av grunnen til at vi i Oslo og Viken er så opptatt av bibliotekene.
Klikk for stort bildeDeichman Bjørvika André Strand, Viken fylkeskommune

Et samarbeid

Nettverkssamlingen, Slabberas, arrangeres i samarbeid med Leser søker bok, OsloMet, Deichman og fylkesbibliotekene.

Til toppen