Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken formidler profesjonelle kunst- og kulturopplevelser til 200 000 elever mellom 6 og 19 år i Viken.

Variert program

Hvert skoleår setter fylkeskommunen sammen et bredt kulturtilbud for elever i grunnskolen og den videregående skolen. Det finnes også et tilrettelagt program for elever med spesielle behov.

Fylkeskommunen samarbeider med kommunene om ordningen i grunnskolene og videregående opplæring. Skolene mottar kulturtilbudet hovedsakelig gjennom en abonnementsavtale.

Den kulturelle skolesekken har tilbud innen disse områdene:

  • Film
  • Scenekunst
  • Visuell kunst
  • Litteratur
  • Kulturarv
  • Musikk

Se program og produksjoner for din skole

Norges største arbeidsplass for kunstnere

Den kulturelle skolesekken er Norges største arbeidsplass for kunstnere, og bare i Viken er det rundt 800 utøvere ute på turné i løpet av et skoleår. 

Er du kunstner og ønsker å bli utøver i Den kulturelle skolesekken?

Send inn ditt forslag til produksjon

Alle forslag sendes via den nasjonale aktøren Kulturtanken. 

Fristen er 1. oktober hvert år.

Nasjonal satsing – fylkeskommunene koordinerer

  • Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.
  • Ordningen omfatter alle skoler i Norge, både grunnskole og videregående skole.
  • Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt, men kommunene har også mulighet for å utvikle sitt eget program.
  • Den kulturelle skolesekken finansieres av spillemidler som fordeles av Kulturdepartementet. Midlene fordeles av til fylkeskommunene etter en fordelingsnøkkel som tar hensyn til geografi, demografi og infrastruktur. En tredjedel av midlene går direkte ut til kommunene, en tredjedel forvaltes av fylkeskommunene og den siste tredjedelen er fri til å fordeles av fylkeskommunen.

Les mer på www.denkulturelleskolesekken.no

Til toppen