Den kulturelle spaserstokken i Viken fylkeskommune

Den kulturelle spaserstokken er et samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene, og skal sørge for tilbud av gode og positive kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt, innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Ordningen skal bidra til et økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren i kommunene, og midlene skal benyttes til å formidle kunst og kulturopplevelser av høy kvalitet på ulike arenaer både i og utenfor helseinstitusjoner, der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Kulturtilbud for eldre

Det er kommunenes ansvar å gjennomføre kulturarrangementene gjennom året, og aktører innen kunst og kultur som ønsker å tilby bidrag til programmet, må henvende seg direkte til kommunene. Fylkeskommunen tilbyr årlige tilskudd til kommunene, iht. budsjettvedtak.

Det er kommunenes ansvar å inngå arrangementsavtaler for Den kulturelle spaserstokken, som også tar høyde for eventuelle avlysninger på grunn av uforutsette hendelser.

DKSS-nettverk

Fylkeskommunen har etablert et nettverk med DKSS-kontaktene i kommunene for felles erfaringsutveksling og kunnskapsdeling. Fylkeskommunen oppfordrer kommunene til samarbeid om programmeringen og felles utvikling av ordningen. 

Etter nesten to år med pandemi og digitale møter, arrangerer nettverket sin første samling i Drammen 1. og 2. juni 2022.

Rapportering

Frist for kommunenes rapportering er 1. mai året etter gjennomført program. Regnskap, rapport og søknad sendes fra og med 1. mai 2022 i digitalt skjema til Viken fylkeskommune. Link til skjema sendes kommunene i forkant av fristen.

Retningslinjer for tildeling av DKSS-midler til kommunene

Fylkestinget vedtok i juni 2021 en harmonisering av tildelingene til Den kulturelle spaserstokken i Viken. Midlene skal fordeles til kommunene etter søknad, etter en lik sats basert på søkerkommunenes innbyggere i aldersgruppen 67+. De minste kommunene i Viken tildeles en minstesats på kr. 20.000.

Søknad om tildeling av nye midler er fra 2022 innlemmet i digitalt rapporteringsskjema, med frist 1. mai.

Tildelingsbrev sendes kommunene i november, med påfølgende overføring av midler i løpet av november/desember.

Viken fylkeskommune ønsker kommunene lykke til med gjennomføring av kulturprogrammet for 2022.

Til toppen