Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken legger til rette for å utvikle gode kunst- og kulturprosjekter for eldre. Høsten 2020 får alle kommuner brev om hvor mye midler de får tildelt.

Kulturtilbud for eldre

De aller fleste kommunene i Viken har tilbud til eldre med midler fra Den kulturelle spaserstokken.

Den kulturelle spaserstokken skal blant annet bidra til økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren i kommunene. Hvilket tilbud og aktivitetere de eldre får er opp til hver kommune.

6 millioner til fordeling

Det er satt av 6 millioner kroner til fordeling som skal brukes til aktiviteter i Den kulturelle spaserstokken i 2021. Midlene skal fordeles i løpet av høsten 2020. Midlene for inneværende år ble fordelt høsten 2019.

Slik fordeles midlene

Viken fylkeskommune fordeler midlene basert på antall innbyggere over 67 år i den enkelte av Vikens 51 kommuner, basert på tall fra Statistisk sentralbyrå.

I løpet av høsten vil kommunene få et brev med tilbud om sin andel av midlene, sammen med et akseptbrev og rapporteringsrutiner. Dere trenger ikke søke etter midler, men det forutsettes at kommunen er ajour med rapporteringsfrister.

Flere tiltaksordninger planlagt for 2021

Viken fylkeskommune arbeider med å samordne retningslinjer for en rekke tiltaksordninger i forbindelse med budsjettarbeidet for 2021. Eventuelle endringer fra og med tildelingsåret 2021 vil bli oppdatert på Viken.no.

Til toppen