Den kulturelle spaserstokken i Viken fylkeskommune

Den kulturelle spaserstokken er et samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene, og skal sørge for tilbud av gode og positive kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt, innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Ordningen skal bidra til et økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren i kommunene, og midlene skal benyttes til å formidle kunst og kulturopplevelser av høy kvalitet på ulike arenaer både i og utenfor helseinstitusjoner, der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Kulturtilbud for eldre

Det er kommunenes ansvar å gjennomføre kulturarrangementene gjennom året, og aktører innen kunst og kultur som ønsker å tilby bidrag til programmet, må henvende seg direkte til kommunene. Fylkeskommunen tilbyr årlige tilskudd til kommunene, iht. budsjettvedtak.

Fylkeskommunen har etablert et nettverk sammen med kommunene, for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling mellom kommunene. Fylkeskommunen oppfordrer kommunene til samarbeid om programmeringen og ordningen. 

Koronapandemi, fleksibilitet og digitale løsninger

Det er fremdeles restriksjoner og smitteverntiltak som gjør at planlagte arrangement må tilpasses, men vi oppfordrer til kreativitet og godt samarbeid mellom utøvere, institusjon og kommune, slik at eldre kan få gode kulturopplevelser også i denne vanskelige situasjonen.

Det er kommunenes ansvar å inngå arrangementsavtaler for Den kulturelle spaserstokken, som også tar høyde for eventuelle avlysninger på grunn av smittevernhensyn.

Rapportering

Frist for kommunenes rapportering er 1. mai året etter gjennomført program. Regnskap, rapport og søknad sendes fra og med 1. mai 2022 i digitalt skjema til Viken fylkeskommune. Link til skjema sendes kommunene i forkant av fristen.

Retningslinjer for tildelinger for 2022

Fylkestinget vedtok i juni 2021 en harmonisering av tildelingene til Den kulturelle spaserstokken i Viken. Midlene skal fordeles til kommunene etter søknad, etter en lik sats basert på søkerkommunenes innbyggere i aldersgruppen 67+. De minste kommunene i Viken tildeles en minstesats på kr. 20.000.

Søknadsfrist er 1. oktober

Informasjon om fordeling av ramme og tildelingsbrev for 2022, sendes ut kort tid etter søknadsfristens utløp. Midlene vil bli overført til kommunene i løpet av november/desember 2021.

Viken fylkeskommune ønsker kommunene lykke til med gjennomføring av kulturprogrammet for høsten 2021 og programmering for 2022.

Til toppen