UKM - Ung Kultur Møtes

Illustrasjon UKM - Klikk for stort bildeUng kultur møtes (UKM) er en viktig arena lokalt og regionalt, hvor unge mellom 13 og 20 år kan delta med alle slags kulturuttrykk.

UKM er et offentlig kulturtiltak som gjennomføres hvert år over hele landet. Deltagerne i UKM viser frem hva de kan innen for eksempel musikk, teater, dans, film eller visuelle uttrykk. De kan også delta bak scenen, i UKM Media eller som arrangør.

Arrangementet foregår på tre forvaltningsnivåer; lokalmønstring i kommunene om vinteren, fylkesfestivaler om våren og til slutt den nasjonale UKM-festivalen i juni. Fylkeskommunen har ansvaret for fylkesfestivalene.

Finn din lokale UKM

11.03.20: Fylkesfestivaler avlyst grunnet koronavrius

Basert på Folkehelseinstituttets retningslinjer for arrangementer besluttet Viken fylkeskommune 11.03.2020 at UKM fylkesfestivalene i Viken 2020 (Buskerud, Østfold og Akershus) avlyses grunnet arrangementets art og fare for smittespredning av koronaviruset.

Dette er svært beklagelig, først og fremst for alle deltagere, men også for alle andre involverte i arrangementet. Vi vil se på alternative løsninger fremover, men situasjonen er såpass uavklart per dags dato at ingen konkrete planer legges.

Se informasjon fra Folkehelseinstituttet

Har du spørsmål?

Har du spørsmål tilknyttet UKM i Viken og koronasituasjonen, ta kontakt med UKM-ansvarlig i din kommune.

For spørsmål angående fylkesfestival, ta kontakt med fylkeskontaktene i ditt fylke:

Til toppen