Kulturforum og nettverk

Fylkeskommunen ønsker å tilrettelegge for kunnskaps- og erfaringsdeling gjennom ulike nettverk. 

NOKU Viken ble stiftet i november 2019, og vil være en viktig plattform for samarbeid mellom kulturaktører i Viken. 

Det er foreløpig ikke klart hvordan nettverket og mulige undernettverk kommer til å fungere geografisk og faglig. 

Til toppen