Film og media

Viken fylkeskommune har tre hovedsatsinger på filmområdet: Viken Filmsenter AS, Mediefabrikken og E6 Østfold medieverksted.

Både Viken Filmsenter og Mediefabrikken inngår i den nasjonale filmpolitikken og den regionale filmsatsingen. 

Styrking av den regionale filmbransjen

Viken Filmsenter AS eies av Viken fylkeskommune, Oslo kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Filmsenteret forvalter midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner som kortfilm, dokumentarfilm, animasjonsfilm og utvikling av spill.

De regionale filmsentrene har som formål å utvikle en regional filmkultur gjennom å bygge opp talenter, øke filmkompetansen blant barn og unge og bidra til å utvikle og profesjonalisere filmbransjen i regionen. 

Mediefabrikken er en enhet i avdeling for kunst og kultur i Viken fylkeskommune, med tilhold i Filmparken på Jar. Mediefabrikken utvikler unge filmskapere fra videregående skole-alder og frem til de er etablert i bransjen. Enheten tilbyr veiledning, gratis produksjonsutstyr, produksjonsstipend og utviklingsprogrammer.  

Talentutvikling og profesjonalisering 

Viken Filmsenter AS og Mediefabrikken samarbeider tett, men mens filmsenteret har et helhetlig ansvar for feltet, har Mediefabrikken mer spissede oppgaver og kompetanse knyttet til talentutvikling. 

Viken Filmsenter og Mediefabrikken skal ta et særlig ansvar for løfte frem mangfoldet i regionen, med vekt på å styrke de flerkulturelle stemmene og kvinneandelen innenfor sentrale fagfunksjoner. 

E6 Østfold Medieverksted

E6 Østfold Medieverksted er et kommunalt og fylkeskommunalt ressurssenter innen opplæring i film, animasjon og spillutvikling. E6 retter seg mot barn og unge, og arrangerer kurs og workshops i samarbeide med blant annet Den kulturelle skolesekken, skoleverket, festivaler og Viken Filmsenter.

E6 Østfold Medieverksted er organisert som en avdeling ved Kulturskolen i Fredrikstad.

Til toppen