Musikk

Viken har et aktivt musikkliv med et betydelig publikum. En rekke scener, klubber og festivaler har hovedvekt på musikk, og kulturhusene bidrar i særlig grad til at innbyggerne har et musikktilbud av høy kvalitet. 

Viken fylkeskommune skal i samarbeid med de regionale musikkaktørene jobbe målrettet med nettverk og samarbeid, folkemusikk og styrking av kulturnæringer innenfor musikkfeltet. 

Bredt og variert musikkliv 

Det finnes kulturskoler med musikktilbud i alle kommuner, og mange videregående skoler har musikklinje. Fritidsmusikklivet utpeker seg særlig innen korps- og storbandmusikk. Gjennom Den kulturelle skolesekken får alle elever oppleve konserter gjennom hele skoleløpet, og samtidig er Den kulturelle skolesekken en betydelig arbeidsgiver for frilansmusikere.

Det er et kjennetegn for feltet at samarbeidet mellom profesjonelle og amatører er spesielt tett, og fritidsmusikklivet og arrangørnettverket er en vesentlig arbeidsgiver for pedagoger og profesjonelle musikere i fylket.   

UngMusikk 

Det er igangsatt en regional satsing på talentutvikling gjennom UngMusikk (tidligere Follopiloten). Hensikten er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene og den nasjonale utdanningen i musikk. Det er et mål at UngMusikk skal prøve ut hvordan kulturskoler og høyere musikkutdanningsinstitusjoner kan ha et felles ansvar for hele opplæringsløpet for elevene. 

Støtte til regionale ledd

Ellers dreier fylkeskommunens engasjement på musikkfeltet seg i utstrakt grad om å yte støtte til regionale ledd av frivillige organisasjoner, musikkfestivaler og tiltak innenfor talentutvikling. 

Viken fylkeskommune er opptatt av å prioritere tiltak som har et vesentlig utviklingsperspektiv, og det legges særlig vekt på tiltak som bidrar til å bevare fylkets unike folkemusikktradisjon. Videre ønsker fylkeskommunen å bidra til en hensiktsmessig organisering på musikkfeltet.  

Aktører som støttes er Det norske blåseensemble, Kongsberg jazzfestival, Glogerfestspillene, Folkemusikkveka, Østfold symfoniorkester og regionale musikkorganisasjoner. 

 

Til toppen