Scenekunst

Scenekunstfeltet i Viken er rikt og mangfoldig, med regionale aktører innen teater, dans og opera, og rommer alt fra  internasjonale kompanier til amatørteateraktivitet og lokale scenekunstfestivaler.

Viken fylkeskommune støtter utvikling og produksjon av scenekunst i fylket. I tillegg inngår scenekunst i Den kulturelle skolesekken.

Det tilbys videregående utdanning i dans og drama på flere videregående skoler og folkehøgskoler.

Innen voksenopplæringen bidrar studieforbundene med betydelig aktivitet gjennom å organisere teater og revy som opplæringsvirksomhet.  

Støtte

Regionalt kompetansesenter for dans i Bærum, Østfoldteatret, Schia Nagelhus dansekompani, OscarsborgOperaen, Opera Østfold, Buskerud Teater, Brageteatret, Unge Viken Teater, Studium Actoris og amatørteaterrådene er noen av institusjonene i Viken.

I fylket finner man også SPRANG Landsdelsscene for dans i Hallingdal. 

Til toppen