Visuell kunst

Viken fylke er en sterk og mangfoldig region innen visuell kunst, med både internasjonal, nasjonal, regional og lokal tyngde. 

Viken er preget av et stort spenn av aktører innen visuell kunst, fra Henie Onstad Kunstsenter, Galleri F15 og Vestfossen Kunstlaboratorium som regionale aktører med et utstillingsprogram på høyt internasjonalt nivå, til et mangfold av kunstsentre, kunstforeninger, kunstnerfellesskap og andre visningssteder for visuell kunst.

Støtte til mange aktører

Viken fylkeskommunes engasjement innen visuell kunst dreier seg i all hovedsak om støtte til Buskerud Kunstsenter, Østfold Kunstsenter, Nitja senter for samtidskunst (tidligere Akershus Kunstsenter), Henie Onstad Kunstsenter, Vestfossen Kunstlaboratorium, Galleri F15, Trafo Kunsthall og andre viktige regionale aktører på dette feltet som Drammens Museum, Kistefosmuseet og Blaafarveværket.

Fylkeskommunen støtter også enkelte regionale utstillinger, som Østlandsutstillingen gjennom Østlandssamarbeidet, Momentum kunstbiennale, Kunst rett vest og en rekke mindre prosjekter. 

Viken har blant landets største tetthet av yrkesaktive profesjonelle kunstutøvere innen alle kunstuttrykk. 

Kunst i offentlig rom 

Viken fylkeskommune forvalter en stor kunstsamling fordelt på videregående skoler, tannklinikker, veiledningssentre og administrative bygg. Det settes av midler til offentlig kunst og gjennomføres kunstprosjekter i forbindelse med nybygg og rehabilitering av bygg. Kunst i offentlig rom er et sterkt bidrag til å formidle samtidskunst til store deler av befolkningen.

Viken fylkeskommune har samlet en stor kunstsamling med flere betydningsfulle og kulturhistorisk verdifulle verk. 

Retningslinjer i Viken fylkeskommune

Retningslinjer for kunstforvaltning utarbeidet i de tidligere fylkeskommunene vil gjelde fram til det er utarbeidet nye for Viken fylkeskommune. 

Til toppen