Det visuelle kunstfeltet i Viken er preget av mangfold, stor bredde og et høyt profesjonelt nivå. Flere betydelige regionale, nasjonale og internasjonale visningssteder og aktører holder til i Viken. Aktivitetsnivået for det utøvende visuelle kunstfeltet er høyt og spredt over hele fylket. 

Viken fylkeskommune tilrettelegger for utviklingen av det profesjonelle visuelle kunstfeltet gjennom den kulturelle skolesekken, kunst i offentlig rom, faste driftstilskudd og søkbare tilskuddsordninger. Viken fylkeskommune forvalter også en kunstsamling på flere enn 6000 verk. 

Til toppen