Viken fylkeskommunes kunstsamling består av nærmere 6000 verk, og omfatter Akershus', Buskerud' og Østfold fylkeskommunes kunstsamlinger.  

Kunstsamlingen spenner over et bredt spekter av kunstneriske uttrykksformer og teknikker, fra grafikk, tegning, maleri, skulpturer, tekstil- og materialarbeider, til større installasjoner, video- og lydkunst. Det er også et stort spenn i enkeltverkenes kunsthistoriske og økonomiske verdi.  

Viken fylkeskommunes kunstsamling er tilgjengelig ved fylkeskommunes eiendommer, særlig i fylkesadministrative bygg og ved videregående skoler, men også langs fylkesveier, ved tannklinikker og kollektivknutepunkter.  

Kunstverkene som vises på nettsiden er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO.

Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få tillatelse til bruk.

Til toppen