Utforsk kunst i offentlig rom

Viken fylkeskommune er oppdragsgiver for kunstprosjekter gjennom kunstordningen - innkjøp av kunst og kunst i offentlig rom. Dette er prosjekter som er sterkt tilknyttet spesifikke byggeprosjekter.  

Les mer om utvalgte kunstprosjekter i årsrapporten for kunst i offentlig rom 2020-2022. (PDF, 4 MB)

Se noen av kunstverkene fylkeskommunen eier 

Utvalgte kunstverk på videregående skoler i Viken:

Se film om kunstprosjektet ØnskeKvisten på Eikeli videregående skole

Se film om kunstprosjektet Truth. Knowledge. Belief. på Eikeli videregående skole

Utvalgte kunstverk på Ås videregående skole:

Se filmer om kunstverkene på Ås videregående skole

Utvalgte kunstverk på ulike steder i Viken: