Festivaler

Viken fylkeskommune rommer tallrike festivaler, fra lokale nisjefestivaler til festivaler med internasjonalt nedslagsfelt. De tre tidligere fylkenes støtteordninger videreføres i 2020.

Felles for de tre fylkene er vektleggingen av kunstnerisk kvalitet og utvikling.

Tidligere Buskerud 

Tidligere Buskerud fylkeskommune vil i tildelingen av festivalstøtte prioritere fyrtårnsfestivaler og nisjefestivaler som kan bidra til både topp og bredde i kulturlivet. Folkefesttiltak kan motta støtte dersom de vurderes til å være av reell regional betydning. Festivaler som har fått innvilget flerårig tilskudd fra Norsk kulturråds festivalstøtteordning, kan søke dette også fra tidligere Buskerud fylkeskommune.

Les mer om tilskudd til festivaler i tidligere Buskerud (kommer)

Tidligere Østfold

Tidligere Østfold fylkeskommune har i sin tildeling av festivalstøtte særlig lagt vekt på god kunstnerisk utvikling og profesjonell organisasjon, samt festivalens forankring i kommune, region og fylke.

Les mer om tilskudd til festivaler i tidligere Østfold

Tidligere Akershus

Tilskudd til festivaler og festivaltiltak i Akershus skal stimulere til utviklingen av festivaler med særlig vekt på satsingsområdene inkluderende kulturliv og kulturnæringer. Akershus fylkeskommune har tidligere prioritert nisjefestivaler og festivaltiltak som gjennom sin tematikk eller arbeidsmetode utforsker og har fokus på involvering, deltakelse og medvirkning. 

Les mer om tilskudd til festivaler og festivaltiltak i tidligere Akershus

Lavterskel og lokal aktivitet

I tillegg til å sørge for at interessante kunst- og kulturopplevelser kan finnes på flere og andre steder i Viken enn på institusjonene, er festivalene viktige lavterskelarenaer for deltakelse innen kulturlivet.

Til toppen