Kulturdråpen

Kulturdråpen er et fylkesdekkende prosjekt som tilbyr et kontinuerlig kulturtilbud for mennesker under opphold på rusinstitusjoner og dagsentre, i fengsler og i ettervern i Viken.

Kulturdråpen tilbyr 6–8 kulturaktiviteter per år med variert innhold, for eksempel konserter, teaterkurs, filmkurs og diverse foredrag.

Kulturdråpen jobber etter samme prinsipp og modell som Den kulturelle skolesekken, og medvirker dermed til at målgruppen kontinuerlig får profesjonelle kunst- og kulturtilbud.

Prosjektet tildeles midler fra både Helsedirektoratet og Kriminalomsorgen.

Til toppen