Kulturdråpen

Kulturdråpen er et fylkesdekkende prosjekt som tilbyr et kontinuerlig kulturtilbud for mennesker under opphold på rusinstitusjoner og dagsentre, i fengsler og i ettervern i Viken.

Kulturdråpen tilbyr 6–8 kulturaktiviteter per år med variert innhold, for eksempel konserter, teaterkurs, filmkurs og diverse foredrag.

Kulturdråpen har som formål å medvirke til at målgruppen kontinuerlig får profesjonelle kunst- og kulturtilbud.

Prosjektet tildeles midler fra både Helsedirektoratet og Kriminalomsorgen.