Publikumsutvikling

Hvordan nå nye målgrupper? Publikumsutvikling handler om å forstå og engasjere eksisterende og potensielt publikum.

Publikumsutvikling er et viktig satsingsområde, med mål om å bidra til et demokratisk og inkluderende kulturliv. Det er Viken fylkeskommunes intensjon å styrke kompetansen og stimulere til tiltak innen publikumsutvikling blant de regionale kunst- og kulturaktørene.

Ønsker du å komme i gang med publikumsutvikling for din organisasjon? Ta kontakt med oss for å få inspirasjon, verktøy og støtte i prosessen!

Ungdomspanelet Yoice

Yoice er et online innsiktspanel for unge mellom 16 og 30 år som er bosatt i Viken. Her har de mulighet til å si sin mening om hva slags arrangementer, opplevelser og tilbud de ønsker seg akkurat der de bor. 

Panelet består av et mangfold av stemmer der kjønn, alder, geografi og bruk (både brukere og «ikke-brukere» av kulturtilbud) blir jevnt fordelt.

Ungdomspanelet er en tjeneste levert av Opinion, i samarbeid med Viken fylkeskommune og Norsk publikumsutvikling. Alle institusjoner og organisasjoner med kunst- og kulturformål i fylket får tilgang til rapporter og aktiviteter fra innsiktspanelet.

Tilskudd til publikumsutvikling

Viken fylkeskommune har en tilskuddsordning for publikumsutvikling, hvor målet er å stimulere til konkrete prosjekter og tiltak innen publikumsutvikling hos kulturinstitusjoner i fylket.

Rapporter fra Yoice

Det ble gjennomført to store undersøkelser også før Yoice ble opprettet, utført av Opinion:

Til toppen