Talentutvikling

Viken fylkeskommune skal utnytte erfaringene og kompetansen regionale aktører har på talentutviklingsfeltet, og bidra til en satsing på talentutvikling med regional forankring, nasjonalt nedslagsfelt og internasjonal standard.

Viken har flere aktører på kunst- og kulturfeltet med et særskilt fokus på talentutvikling. Med den geografiske nærheten til Oslo er veien dessuten kort til sterke fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner. Dette gir et unikt grunnlag for å rekruttere unge mennesker inn i kunst- og kulturlivet som utøvere, samtidig som man har fagmiljøer som sikrer gode utviklingsmuligheter.

Metoder og verktøy

Gode talentutviklingsmiljøer må også ha fokus på metoder og verktøy som går utover det rent kunstfaglige. Det må skapes en kultur hvor miljøene deler erfaringer, metoder og verktøy, og hvor veilederne og mentorene tilføres kunnskap som gjør dem egnet til å utøve rollen som talentutviklere.

Breddesatsing

For å sikre at det skapes gode resultater over tid, må det også jobbes målrettet med rekrutteringsarenaer som skoler, kulturskoler, UKM og frivillige aktører. Breddesatsing er avgjørende for å ha en talentpool å rekruttere fra.

Eksempler på talentutviklingstiltak i Viken er UngTekst, UngMusikk og DanseFOT, samt at Mediefabrikken driver med talentutvikling innen film. 

Til toppen