Publikumsutvikling handler om å forstå og engasjere eksisterende og potensielt publikum.

Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter innen internasjonalt kulturarbeid. Søknadsfristen er 1. april.

Publikum i en sal

Nå kan du søke om tilskudd til Festivaler i Viken, kunst og kulturprosjekter og stimuleringsmidler til internasjonalt arbeid.  

 

Arrangører av festivaler kan søkte om støtte til gjennomføring av festivaler og ulike festivaltiltak. Søknadsfristen er 15. februar. 

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Akershus.

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Buskerud.

Du kan søke om penger til kjøp, nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygninger, men ikke til vedlikehold eller drift.

KulturArvOpplevelser er et tverrfaglig program for å styrke utvikling av kommersielle og markedstilpassede opplevelsesprodukter med utgangspunkt i kultur og kulturarv i Buskerud. 

Du kan søke om tilskudd til små og store kunst- og kulturprosjekter innen alle sjangere som musikk, scenekunst, dans, visuell kunst, litteratur med mer.

Regionale musikkorganisasjoner i tidligere Buskerud trenger ikke lenger å søke på ordningen, men vil få tildelt fast driftsstøtte fra 2021.

Til toppen