Utviklingsstipend kultur

Viken fylkeskommune skal dele ut to utviklingsstipend kultur. Hver av de på kroner 50.000,-. Søknadsfristen er 1. februar.

Stipendene skal gi inspirasjon og mulighet til å kunne uttrykke, eksponere og videreutvikle seg innen ulike kunst- og kulturuttrykk.

Slik søker du
Søk om utviklingsstipend kultur

Søknadsfristen er 1. februar.

  • Det kan søkes om gjennomføring av spesielle tiltak, studier, reiser og prosjekter. Søknaden skal inneholde en konkret plan for bruk av stipendiet.
  • Som hovedregel skal minst ett av de to stipendene tildeles en kandidat fra 25 år eller under i søknadsåret.
  • Søkere til stipendier skal være bosatt og/ eller ha sitt virke i Viken.
  • Fylkesråd for kultur og mangfold beslutter hvem som mottar stipendet etter en faglig vurdering og innstilling.
Til toppen