Viken fylkeskulturpris 2020

Viken fylkeskommune skal dele ut fylkeskulturprisen for 2020. Prisen er på kroner 50.000. Du kan sende inn ditt forslag innen 1. februar 2021.

Kulturprisen skal deles ut som en markering av fremragende kulturarbeid, som har betydning for hele fylket, eller som gjør Viken kjent på en positiv måte nasjonalt eller internasjonalt. Kulturprisen skal gå uavkortet til en person eller til en bestemt gruppe.

Send inn forslag med begrunnelse

Send inn ditt forslag til fylkeskulturprisen 2020

Forslag må sendes innen 1. februar

  • Det gis ikke adgang til å søke om prisen, kun til å fremme forslag om kandidater.
  • Forslag må begrunnes.
  • Kandidater til prisen skal være bosatt og/eller ha sitt virke i Viken.

Fylkesrådet vurderer forslagene

Fylkesråd for kultur og mangfold vurderer hvorvidt det er gode nok kandidater til at prisen skal deles ut og fatter beslutning om prisen etter en faglig vurdering og innstilling.

Fylkesråden kan selv forslå kandidater til prisen.

Til toppen