Reisestipend for kunstnere bosatt i Østfold

Viken fylkeskommune deler ut 25 000 kroner i reisestipend for kunstnere bosatt i Østfold. Tilskuddet deles ut annethvert år.

For informasjon om hvordan du kan søke, kontakt vår saksbehandler Svein Helge Treimo.

Tidligere vinnere

  • Putte H.Dal, 2020
  • Kristin Romberg, 2018
  • Ellen Solberg, 2016
  • Tulle Ruth, 2014
  • Stefan Christiansen, 2012
  • Siri Ensrud, 2010
  • Laila Kongevold, 2008
  • Arne Revheim, 2006
  • Tor Magnus Lundeby, 2004

Stipendet deles ut i forbindelse med Østfold kunstnersenters årlige stipendutstilling, og tildelingen avgjøres av en jury.

Ulike ordninger i en overgangsperiode

I en overgangsperiode fram til 2021 vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.

I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet.

Til toppen