Reisestipend for kunstnere bosatt i Østfold

Viken fylkeskommune deler ut 25 000 kroner i reisestipend for kunstnere bosatt i Østfold. Tilskuddet deles ut annethvert år.

Tilskuddsordningen revideres, midlertidig stans i søknader

Viken fylkeskommune arbeider med revidering av ordningene innenfor tilskudd, priser og stipender høsten 2020. Fram til ny ordning er vedtatt er det ikke anledning til å søke på dette tilskuddet.

Hvordan ordningen blir fremover vil bli annonsert her med nye søknadsfrister så snart dette er klart.

For spørsmål, kontakt Jon Endre Røed Olsen på 91 76 98 01 eller jono@viken.no

For informasjon om hvordan du kan søke, kontakt vår saksbehandler Svein Helge Treimo.

Tidligere vinnere

  • Putte H.Dal, 2020
  • Kristin Romberg, 2018
  • Ellen Solberg, 2016
  • Tulle Ruth, 2014
  • Stefan Christiansen, 2012
  • Siri Ensrud, 2010
  • Laila Kongevold, 2008
  • Arne Revheim, 2006
  • Tor Magnus Lundeby, 2004

Stipendet deles ut i forbindelse med Østfold kunstnersenters årlige stipendutstilling, og tildelingen avgjøres av en jury.

Ulike ordninger i en overgangsperiode

I en overgangsperiode fram til 2021 vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.

I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet.

Til toppen