Tilskudd til kulturarenaer i Østfold

Du kan søke om penger til kjøp, nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygninger, men ikke til vedlikehold eller drift.

Hvem kan søke?

  • Enhver ikke-kommersiell, demokratisk oppbygd organisasjon kan søke om tilskudd:
  • Fylkeskommuner, kommuner og kommunale foretak
  • Frivillige organisasjoner
  • Institusjoner
  • Aksjeselskap/allmennaksjeselskapet

Slik søker du

Du søker via kulturdepartementets elektroniske søknadskjema.
Før du søker bør du ta kontakt med din kommune for å sjekke om du kan søke tilskudd til din kulturarena via denne ordningen. 

Kommunene setter egne frister for søknad. Kommunenes frist for å oversende søknadene til Viken fylkeskommune er 1. mai.
 
Se også retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer i Østfold. (PDF, 6 MB)

Overgangsordninger

I en overgangsperiode fram til 2021 vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.
I denne perioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet.

Til toppen