Temastrategier kunst og kultur, bibliotekutvikling og frivillighet

Viken fylkeskommune har vedtatt å utvikle tre temastrategier innen kultur og mangfold i 2021:

 • Temastrategi for kunst og kultur
 • Temastrategi for bibliotekutvikling
 • Temastrategi for frivillighet

Klikk for stort bilde Tanja Flaaten Steen

Temastrategiene er viktige styringsverktøy

Temastrategiene knyttes til bruk av fylkeskommunens egne virkemidler og vil bli viktige styringsverktøy for Viken fylkeskommune. Strategiene vil ikke binde andre aktørers arbeid, men medvirkning og innspill fra eksterne samarbeidspartnere blir allikevel viktig for å skape gode strategier til det beste for innbyggerne i Viken.

Temastrategiene skal vedtas innen utgangen av 2021, og vil gjelde for perioden 2022-2025. Felles for strategiene er at de vil være de første planene med Viken-perspektiv, og vil erstatte fylkeskommunens tidligere planer og strategier innen disse tre områdene. 

Vi ønsker dine innspill

Vi ønsker en bred dialog i arbeidet med temastrategiene. Fristen for innspill i første omgang er utløpt, men det vil bli muligheter for innspill også når førsteutkastet er klart i slutten av august. Mer informasjon kommer på denne siden når førsteutkastet er klart.

Mandat for temastrategi for kunst og kultur

Temastrategi for kunst og kultur har ambisjon om å fremme en tydelig og ambisiøs kunst- og kulturpolitikk med prioriteringer og videreutvikling av viktige satsninger. Strategien skal blant annet omhandle temaer som:

 • Ung kultur
 • Den kulturelle skolesekken
 • Talentutvikling 
 • De ulike kunstuttrykkene; visuell kunst, film, musikk og scenekunst, litteratur og kulturarv
 • Kulturelle og kreative næringer
 • Internasjonalt kulturarbeid

Vedtatt mandat og prosjektbeskrivelse for arbeidet. (PDF, 175 kB)

Mandat for temastrategi for bibliotekutvikling

  Temastrategi for bibliotekutvikling skal:

 • Klikk for stort bilde Jarle Nyttingnes  Bidra til gode og attraktive bibliotektjenester for innbyggerne i Viken gjennom å utvikle og styrke bibliotekene.
 • Vise hvilket ambisjonsnivå fylkeskommunen har for dette arbeidet.
 • Vise hvordan utvikling skal skje gjennom godt samarbeid med bibliotekene.

Vedtatt mandat og prosjektbeskrivelse for arbeidet. (PDF, 94 kB)

Mandat for temastrategi for frivillighet

Temastrategi for frivillighet skal:

 • Bidra til å tydeliggjøre frivillighetens plass i samfunnsutviklingen.
 • Bidra til en robust regional frivillighet og bidra til økt mangfold og deltagelse i frivilligheten i Viken.
 • Belyse hvordan vi skal samarbeide med nasjonale og regionale frivillige organisasjoner, samt kommunene i Viken.

Vedtatt mandat og prosjektbeskrivelse for arbeidet. (PDF, 193 kB)

Kontakt

Til toppen