Temastrategier kunst og kultur, bibliotekutvikling og frivillighet

Viken fylkeskommune har vedtatt å utvikle tre temastrategier innen kultur og mangfold i 2021: temastrategi for kunst og kultur, temastrategi for bibliotekutvikling og temastrategi for frivillighet. Temastrategi for kunst og kultur 2022-2025 og Temastrategi for bibliotekutvikling 2022-2025, er nå vedtatt av fylkestinget.

Tanja Flaaten Steen

Temastrategiene er viktige styringsverktøy

Temastrategiene knyttes til bruk av fylkeskommunens egne virkemidler og vil være viktige styringsverktøy for Viken fylkeskommune. Strategiene vil ikke binde andre aktørers arbeid, men medvirkning og innspill fra eksterne samarbeidspartnere har allikevel vært viktig for å skape gode strategier til det beste for innbyggerne i Viken. Viken fylkeskommune vil takke alle som har bidratt i dette arbeidet.

Temastrategi for kunst og kultur og temastrategi for bibliotekutvikling er nå vedtatt av fylkestinget. Det arbeides med å utvikle handlingsplaner for oppfølgingen av strategiene.

De vedtatte temastrategiene kan leses her:

Vi ønsker dine innspill på førsteutkast til temastrategi for frivillighet

Fylkesrådet i Viken fylkeskommune vedtok 11. november 2021 førsteutkast for temastrategi for frivillighet 2022-2025. Vi ønsker dine innspill på førsteutkastet og spesielt på følgende:

 1. Valg av hovedmål; treffer de utfordringene og mulighetene til frivilligheten i Viken nå og årene framover?
  Forslag til andre hovedmål?
 2. Valg av strategier; følger de opp hovedmålene på en tilstrekkelig måte?
  Forslag til andre strategier?
 3. Valg av prioriteringer; følger de opp mål og strategiene på en god måte?
  Andre forslag til prioriteringer?
 4. Forslag til aktuelle tiltak til en kommende handlingsplan?

Innspill til strategiene sendes på e-post til post@viken.no (merket sak 2021/49535) innen 31. desember kl. 24.00.

Les førsteutkastet til temastrategi for frivillighet 2022-2025 her. (PDF, 765 kB)

Mandat for temastrategi for frivillighet

Temastrategi for frivillighet skal:

 • Bidra til å tydeliggjøre frivillighetens plass i samfunnsutviklingen.
 • Bidra til en robust regional frivillighet og bidra til økt mangfold og deltagelse i frivilligheten i Viken.
 • Belyse hvordan vi skal samarbeide med nasjonale og regionale frivillige organisasjoner, samt kommunene i Viken.

Vedtatt mandat og prosjektbeskrivelse for arbeidet (PDF, 193 kB)

Kontakt

Til toppen