Temastrategier kunst og kultur, bibliotekutvikling og frivillighet

Viken fylkeskommune har vedtatt å utvikle tre temastrategier innen kultur og mangfold i 2021: temastrategi for kunst og kultur, temastrategi for bibliotekutvikling og temastrategi for frivillighet. Temastrategi for kunst og kultur 2022-2025 og Temastrategi for bibliotekutvikling 2022-2025, er nå vedtatt av fylkestinget.

Tanja Flaaten Steen

Temastrategiene er viktige styringsverktøy

Temastrategiene knyttes til bruk av fylkeskommunens egne virkemidler og vil være viktige styringsverktøy for Viken fylkeskommune. Strategiene vil ikke binde andre aktørers arbeid, men medvirkning og innspill fra eksterne samarbeidspartnere har allikevel vært viktig for å skape gode strategier til det beste for innbyggerne i Viken. Viken fylkeskommune vil takke alle som har bidratt i dette arbeidet.

Temastrategi for kunst og kultur og temastrategi for bibliotekutvikling er nå vedtatt av fylkestinget. Det arbeides med å utvikle handlingsplaner for oppfølgingen av strategiene.

De vedtatte temastrategiene kan leses her:

Temastrategi for frivillighet

Temastrategi for frivillighet vedtas av fylkesitinget 21.-23. juni.

Les førsteutkastet til temastrategi for frivillighet 2022-2025 her. (PDF, 765 kB)

Kontakt

Til toppen