Om Ung kultur

Ung kultur skal bidra til å skape aktivitet av, med og for unge i alderen 13–30 år. 

Ung kultur er en enhet i seksjon for kulturutvikling som jobber med satsinger, nettverk og kompetanseheving for en ung målgruppe.  

Våre ansvarsoppgaver omfatter blant annet UKM i Viken, event-appen Bizzy, tilskudd til økt ung deltakelse og medvirkning og tilskudd til aktiviteter initiert og drevet av unge. Vi gir også tilskudd til piloter eller samarbeidsprosjekter som utvikler kunnskap om unges behov, og som utvikler nye virkemidler og tiltak for målgruppen. 

Ung kultur arrangerer nettverkssamlinger og samarbeider med alle i Viken som jobber med ung kultur og talentutvikling. Vi samarbeider tett med unge gjennom VUFT, Bizzy-crew, unge arrangører og andre grupper. 

Trenger du råd, tips eller ønsker et samarbeid, kan det være smart å starte med en samtale med oss. 

Kontaktinformasjon Ung kultur

Kontaktinformasjon Ung kultur
Navn E-post
Anders Fristad Rudolph andersru@viken.no
Ann Kristin Andersen annande@viken.no
Line Haukland linehau@viken.no
Ida Moen idamo@viken.no
Henrik Næss Diesen henrikdi@viken.no

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut noen ganger i året og inneholder saker om Ung kultur i Viken.

Meld deg på nyhetsbrevet

Bizzy – appen for unge mellom 13 og 21 år

Event-appen Bizzy er for unge i alderen 13–21 år som vil oppleve mer kultur i Viken. Bizzy samler alle eventer på ett sted! I appen får du informasjon om det som skjer, og samtidig får du gode rabatter på eventene du ønsker å dra på. 

Per mai 2022 er det nærmere 10 000 brukere av appen, hvor de fleste er i alderen 16–18 år. Det er Ung kultur i Viken fylkeskommune som drifter Bizzy.

UKM (Ung Kultur Møtes) – en møteplass for ung kultur i Norge

UKM i Viken er møteplasser for, av og med unge i hele Viken. De fleste arrangementene foregår lokalt i kommunene. Noen satsinger foregår på tvers av Viken og andre fylker. Det kan være sceneforestillinger, LAN, utstillinger, kurs, utvekslinger og så videre. I tillegg foregår det en del reiser og nettverksarbeid for å skape møteplasser for unge.

UKM Viken arrangeres av Viken fylkeskommune i samarbeid med Buskerud Musikkråd og Akershus Musikkråd.

Mediefabrikken utvikler unge filmskapere

På Mediefabrikken kan du få hjelp til å utvikle prosjekter, og til å utvikle deg selv som filmskaper. De tilbyr veiledning, gratis produksjonsutstyr, produksjonsstipend og utviklingsprogrammer.

Mediefabrikkens oppgave er å legge til rette for utvikling og møte deg der du er, uansett bakgrunn og erfaring. De skal være en ressurs for alle filmskapere fra videregående skolealder til etablert bransje.

Mediefabrikken har Viken og Oslo som nedslagsfelt, men er også involvert i aktiviteter og prosjekter på et regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Talentutvikling

Les mer om Katapult, Dansefot, Ung Musikk, Ung Tekst, Ung Kunst og NSP 2.