Ressursbank

Vi har samlet rapporter, nettsider og andre ressurser du som jobber med ung kultur kan ha nytte av.

I ressursbanken vår kan du blant annet finne inspirasjon, faglig påfyll og faktagrunnlag. Tips oss gjerne hvis du ser du noe vi mangler.

Andre tilskuddsordninger

Hvis prosjektet ditt ikke passer under Ung Kulturs tilskuddsordninger har vi samlet en liste med andre tilskuddsordninger rettet mot ung kultur.

Rapporter

Andre ressurser