Ung medvirkning

Ung medvirkning betyr å ha med unge. Det kan være fra å si sin mening til å la unge lede an. Prosjekter har ulik grad av medvirkning, og alle som har en ung målgruppe bør ha et bevisst forhold til det. Sjekk ditt prosjekt og tenk etter hvor dere ligger i medvirkningstermometeret nedenfor. Ung medvirkning øker relevansen, engasjementet og eierskapet til kulturlivet for unge.

Vi legger til grunn at ung medvirkning er nøkkelen til å utvikle et godt og relevant tilbud for en ung målgruppe. For å kunne søke på våre tilskudd må du derfor ha, eller ønske å få, et bevisst forhold til hvordan du arbeider med unge – fra deltakelse, via medvirkning, til ungdomsinitiert aktivitet. Søknader der unge involveres vil bli prioritert.

Vi har samlet en del ressurser som vi håper kan inspirere deg til å involvere ungdom i Viken enda mer i ditt arbeid. Ta gjerne kontakt med oss for en prat om ung medvirkning i ditt prosjekt eller les om aktuelle prosjekter.

Medvirkningstermometeret – ta tempen på ung medvirkning

Medvirkningstermometeret er et verktøy for aktører som ønsker å ha et bevisst forhold til ung medvirkning. De ni stegene på medvirkningstermometeret kan du lese mer om under. 

Ungdom og Fritid har også en medvirkningsstige, les mer om denne her.

 

Bilde av medvirkningstermometerets ni steg - Klikk for stort bilde

  

 

Medvirkningstermometerets ni steg: 

0. Unge blir ikke involvert.

1. Manipulasjon: Unge brukes til å støtte saker de ikke har forståelse av eller mulighet til å påvirke.

2. Dekor: Unge brukes til å «pryde» et arrangement eller prosjekt uten bestemmelsesrett.

3. Symbolsk deltakelse: Unge får si sin mening, men har liten innflytelse på resultatet.

4. Ung deltakelse: Unge blir godt informert og har mulighet til å gi tilbakemelding som har noe å si for fremtidig arbeid.

5. Unge som rådgivende organ: Unge blir spurt om råd og ideer. I tillegg blir de godt informert om prosjektet.

6. Unge i prosjektgruppa: Unge blir invitert inn i prosjektgruppa og er med på avgjørelsene.

7. Unge initierer og leder: Unge planlegger og gjennomfører prosjektet på eget initiativ, men spør om veiledning og råd.

8. Unge initierer og inviterer til samarbeid: Idéen og initiativet kommer fra unge. De inviterer til samarbeid for å gjennomføre prosjektet.

Søk om tilskudd til ung medvirkning

I Ung kulturs tilskuddsordninger vektlegges ung deltakelse og medvirkning. Les mer her om våre tilskuddsordninger.

Verktøykasse for ung medvirkning