Viken fylkesbibliotek

Viken fylkesbibliotek bidrar til nyskaping gjennom bibliotekutvikling. Biblioteket ivaretar regionale oppgaver.

Fylkesbiblioteket synliggjør bibliotekenes rolle i samfunnsutviklingen og styrker bibliotekene som relevante aktører. Bibliotek skaper åpne, innovative og bærekraftige lokalsamfunn. Fylkesbiblioteket arbeider for å styrke bibliotekene som arena for opplevelser og livslang læring. Nettverksarbeid, kompetanseheving, utvikling og samordning er viktige stikkord. Fylkesbibliotekets oppgaver er nærmere angitt i bibliotekloven § 6.

Viken fylkesbibliotek har to seksjoner: seksjon for bibliotek og samfunn og seksjon for aktiv formidling.

Gå til Viken fylkesbibliotek  

Bibliotekbuss

Bibliotekbussen som tidligere har kjørt i Akershus fortsetter foreløpig med sine allerede eksisterende ruter, men ble innstilt våren 2020 på grunn av koronasituasjonen. Vi håper at den kan kjøre noenlunde som normalt fra høsten igjen.

Les mer om Bibliotekbussen i Viken

Til toppen