Viken fylkesbibliotek

Viken fylkesbibliotek bidrar til nyskaping gjennom bibliotekutvikling. Biblioteket ivaretar regionale oppgaver.

Fylkesbiblioteket synliggjør bibliotekenes rolle i samfunnsutviklingen og styrker bibliotekene som relevante aktører. Bibliotek skaper åpne, innovative og bærekraftige lokalsamfunn. Fylkesbiblioteket arbeider for å styrke bibliotekene som arena for opplevelser og livslang læring. Nettverksarbeid, kompetanseheving, utvikling og samordning er viktige stikkord. Fylkesbibliotekets oppgaver er nærmere angitt i bibliotekloven § 6.

Viken fylkesbibliotek har to seksjoner: seksjon for bibliotek og samfunn og seksjon for aktiv formidling.

Gå til Viken fylkesbibliotek  

Bibliotekbuss

Bibliotekbussen som tidligere har kjørt i Akershus fortsetter foreløpig med sine eksisterende ruter.

Les mer om Bibliotekbussen i Viken

Til toppen