Aktuelt kulturminnevern

Fylkesråd Tonje Kristensen besøkte i forrige uke frivillige som jobber med restaurering av verneverdige båter i Haldenkanalen.

bilde av arkeolog Jone som steller helleristninger i Modum

På 6 000 år gamle helleristninger i Modum kommune fant arkeologene spor etter terrengsykler og spraying. Nå ønsker de hjelp til å ta vare på de unike sporene fra fortiden, og ber publikum være forsiktige i nærheten av disse. Ett tråkk kan være nok.
 

Viken kulturarv.

Fylkestinget har vedtatt et felles handlingsprogram for kulturarv, for perioden 2022 til 2023.

Ved Gjellestad i Halden er det funnet avtrykk av et langhus på nær 60 meter, samt en rekke andre bygninger og graver.

– Vi må passe på at ubehaget og berøringsangsten ikke skremmer oss til stillhet, sier Tonje Kristensen.
 

Bilde av Fetsund lenser

Når de kulturhistoriske landskapene av nasjonal interesse (KULA) i gamle Akershus nå er ferdig registrert, er samtlige i Viken samlet under en paraply.
   

I slutten av mai lanserte Viken fylkeskommune «Kulturarvportal for Buskerud». Neste steg var å teste om den fungerte etter hensikten. Vi sendte ansvarlig fylkesråd Tonje Kristensen ut på tur.
 

Våningshus på Lierstranda.

På grunn av stor pågang og interesse for tilskuddsordningen for verneverdige bygninger og anlegg er svarbrevene fra fylkeskommunen forsinket.

 

Gamle Hvam museum.

Vikens museer kan nå søke støtte til tilskudd for tilsetting av unge som "museumsverter".  

Fredag 21. mai lanserte Viken fylkeskommune en kulturarvportal – i første rekke for gamle Buskerud, men med mulig utbygging til å gjelde hele Viken.
 

Til toppen