Aktuelt kulturminnevern

– Vi må passe på at ubehaget og berøringsangsten ikke skremmer oss til stillhet, sier Tonje Kristensen.
 

Bilde av Fetsund lenser

Når de kulturhistoriske landskapene av nasjonal interesse (KULA) i gamle Akershus nå er ferdig registrert, er samtlige i Viken samlet under en paraply.
   

I slutten av mai lanserte Viken fylkeskommune «Kulturarvportal for Buskerud». Neste steg var å teste om den fungerte etter hensikten. Vi sendte ansvarlig fylkesråd Tonje Kristensen ut på tur.
 

Våningshus på Lierstranda.

På grunn av stor pågang og interesse for tilskuddsordningen for verneverdige bygninger og anlegg er svarbrevene fra fylkeskommunen forsinket.

 

Gamle Hvam museum.

Vikens museer kan nå søke støtte til tilskudd til tilsetting av unge som "museumsverter".  

Fredag 21. mai lanserte Viken fylkeskommune en kulturarvportal – i første rekke for gamle Buskerud, men med mulig utbygging til å gjelde hele Viken.
 

Bøhm-gården.

Lurer du på hva fredet, vernet og bevaringsverdig betyr, og hva slags vernestatus huset ditt har?

 

Bli med på søknadsverksted 5. mai.

I samarbeid med Akershus bygningsvernsenter og Kulturminnefondet inviterer Buskerud bygningsvernsenter til digitalt søknadsverksted 5. mai.

  

Hvorfor ikke benytte hjemmepåsken til å bli bedre kjent med din lokale kulturarv ved å besøke et kulturminne?

  

Fra 2014 til 2021 har antallet registrerte helleristninger i Østfold gått fra 477 til 1000, takket være godt samarbeid mellom fylkeskommunen og lokale helleristningsjegere. Tusenristningsbøya ble rundet sist uke.
   

Til toppen