Aktuelt kulturminnevern

Viken fylkeskommune setter av 120 000 kr til å utvide kapasiteten ved Akershus bygningsvernsenters rådgivningstjeneste, slik at også eiere av verneverdige bygninger og anlegg i tidligere Østfold får et tilbud.
 

Illustrasjonsbilde av bygget

21. januar ble vinnerprosjektet i arkitektkonkurransen for nytt verkstedbygg ved Follo museum offentliggjort. 

Bilde av vinnere av bevaringsprisen i Buskerud 2020

Buskeruds bevaringspris er nå delt ut. Marte Lerberg Kopstad på Nedre Lerberg samt Turid Aasen Aastrerud og Borgar Aasterud på Aamundrud kan glede seg over 25.000 kroner hver, pluss heder, ære, plakett og diplom. Lise Jørgensen og Terje Bråthen ble tildelt diplom.
 

Viken fylkeskommune vurderer Tollbugata 97 i Drammen som et kulturminne av nasjonal verdi, på bakgrunn av bygningens autentisitet, representativitet, sjeldenhet, kunstneriske, arkitektoniske og kulturhistoriske verdi. Derfor igangsettes det nå arbeid for å få fredet bygningen.
 

Cappelengården.

Eier du eller forvalter du et fredet eller verneverdig kulturminne i Viken? Husk at du kan søke økonomisk støtte til å ta vare på kulturarven. Les mer om søkekriterier under de ulike ordningene.

 

Arkitektkontoret Karres en Brands fra Nederland vant den åpne arkitektkonkurransen om Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark ved Fetsund lenser.

8. oktober åpnet «Geolab» på Norsk Bergverksmuseum i Kongsberg. Geolab er museets nysatsing for moderne formidling av naturvitenskap og teknologi til barn og unge.

Rød herregård i Halden.

Visste du at eiere av fredete kulturminner kan søke tilskudd til istandsetting og vedlikehold? Frist for å søke tilskudd er 1. november.

 

Berg i Østfold med hellerisnininger på seg som er stjerneformet.

Det er i mørket, med lyset skrått fra siden, at helleristninger er best synlige. Når lyser flakker over bergflaten og det dannes skygger i furene, er det som om figurene kommer til live.

Arkeologisk utgravning av Mechlenburggården

Arkeologer fra Viken fylkeskommune har avdekket rester etter tønnehvelv bygget med hollandsk tegl i Mechlenburggården i Drammen.

            

Til toppen