Aktuelt kulturminnevern

Hvorfor ikke benytte hjemmepåsken til å bli bedre kjent med din lokale kulturarv ved å besøke et kulturminne?

 

Nore stavkirke

KulturArvOpplevelser er støtteordningen som skal gi verdiskapning i reiselivsnæringen basert på kultur og kulturarv. Nå rulles den for første gang ut i hele Viken, med søknadsfrist 1. mai.
 

Fra 2014 til 2021 har antallet registrerte helleristninger i Østfold gått fra 477 til 1000, takket være godt samarbeid mellom fylkeskommunen og lokale helleristningsjegere. Tusenristningsbøya ble rundet sist uke.
   

Viken fylkeskommune setter av 120 000 kr til å utvide kapasiteten ved Akershus bygningsvernsenters rådgivningstjeneste, slik at også eiere av verneverdige bygninger og anlegg i tidligere Østfold får et tilbud.
 

Illustrasjonsbilde av bygget

21. januar ble vinnerprosjektet i arkitektkonkurransen for nytt verkstedbygg ved Follo museum offentliggjort. 

Bilde av vinnere av bevaringsprisen i Buskerud 2020

Buskeruds bevaringspris er nå delt ut. Marte Lerberg Kopstad på Nedre Lerberg samt Turid Aasen Aastrerud og Borgar Aasterud på Aamundrud kan glede seg over 25.000 kroner hver, pluss heder, ære, plakett og diplom. Lise Jørgensen og Terje Bråthen ble tildelt diplom.
 

Viken fylkeskommune vurderer Tollbugata 97 i Drammen som et kulturminne av nasjonal verdi, på bakgrunn av bygningens autentisitet, representativitet, sjeldenhet, kunstneriske, arkitektoniske og kulturhistoriske verdi. Derfor igangsettes det nå arbeid for å få fredet bygningen.
 

Cappelengården.

Eier du eller forvalter du et fredet eller verneverdig kulturminne i Viken? Husk at du kan søke økonomisk støtte til å ta vare på kulturarven. Les mer om søkekriterier under de ulike ordningene.

 

Arkitektkontoret Karres en Brands fra Nederland vant den åpne arkitektkonkurransen om Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark ved Fetsund lenser.

8. oktober åpnet «Geolab» på Norsk Bergverksmuseum i Kongsberg. Geolab er museets nysatsing for moderne formidling av naturvitenskap og teknologi til barn og unge.

Til toppen