Aktuelt kulturminnevern

Viken fylkeskommune vurderer Tollbugata 97 i Drammen som et kulturminne av nasjonal verdi, på bakgrunn av bygningens autentisitet, representativitet, sjeldenhet, kunstneriske, arkitektoniske og kulturhistoriske verdi. Derfor igangsettes det nå arbeid for å få fredet bygningen.
 

Cappelengården.

Eier du eller forvalter du et fredet eller verneverdig kulturminne i Viken? Husk at du kan søke økonomisk støtte til å ta vare på kulturarven. Les mer om søkekriterier under de ulike ordningene.

 

Arkitektkontoret Karres en Brands fra Nederland vant den åpne arkitektkonkurransen om Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark ved Fetsund lenser.

8. oktober åpnet «Geolab» på Norsk Bergverksmuseum i Kongsberg. Geolab er museets nysatsing for moderne formidling av naturvitenskap og teknologi til barn og unge.

Rød herregård i Halden.

Visste du at eiere av fredete kulturminner kan søke tilskudd til istandsetting og vedlikehold? Frist for å søke tilskudd er 1. november.

 

Berg i Østfold med hellerisnininger på seg som er stjerneformet.

Det er i mørket, med lyset skrått fra siden, at helleristninger er best synlige. Når lyser flakker over bergflaten og det dannes skygger i furene, er det som om figurene kommer til live.

Arkeologisk utgravning av Mechlenburggården

Arkeologer fra Viken fylkeskommune har avdekket rester etter tønnehvelv bygget med hollandsk tegl i Mechlenburggården i Drammen.

            

Bilde av japanske tv-folk på toppen av Jellhaugen i Halden, sammen med arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen

Mot slutten av året kan potensielt 120 millioner japanere bli kjent med Gjellestadskipet, når det landsdekkende, offentlige tv-selskapet NHK slipper sin viking-satsing: Vikens vikingskip får trolig en sentral plass i serien.
 

Nore stavkirke

Viken fylkeskommune ønsker å bidra til verdiskapning i reiselivsnæringen basert på kultur og kulturarv i tidligere Buskerud. Fristen for å søke om tilskudd er 15. november 2020.

Bilde av økser, fliser og stokker

På Drammen friluftsmuseum, på toppen av den eviglange venstresvingen Spiralen, lukter det både iver og nyfelt furu, der elever ved Åssiden videregående skole lærer seg å bygge stolpeverkskonstruksjon. Hensikten er å videreføre gamle teknikker – og ta vare på verneverdige bygninger, godt hjulpet av folk som kan det.
 

Til toppen